Виїзне практичне заняття здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Однією з особливостей вітчизняної ветеринарної медицини є планове проведення ветеринарних заходів та іншої професійної діяльності. Ця особливість об'єднує ветеринарну службу з усією системою економічного і соціального розвитку держави, дозволяє удосконалювати ветеринарну справу згідно з виробничими завданнями.

10 листопада 2023 року було проведене виїзне практичне заняття за темою: «Планування та організація ветеринарних заходів щодо профілактики та ліквідації хвороб тварин» асистентом кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України Ігорем ЧОРНИМ з дисципліни «Організація ветеринарної справи» в умовах Кам’янець – Подільської дільничної лікарні ветеринарної медицини для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 4 курсу, 1 групи спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». На занятті здобувачі мали змогу у виробничих умовах виконувати завдання передбачені навчальною програмою та отримати навики необхідні для подальшої професійної діяльності.

На початку практичного заняття викладач Ігор ЧОРНИЙ розповів здобувачам, що плани ветеринарних заходів сприяють своєчасному і успішному виконанню намічених заходів з ліквідації та попередження заразних і незаразних хвороб тварин, раціонального використання фінансових коштів, робочої сили, ветеринарних кадрів. Планування ветеринарних заходів є обов'язковим для всіх ланок державної, відомчої та інших служб ветеринарної медицини.

Начальник Кам’янець – Подільської ДЛВМ Віктор КОЗАК повідомив що планування дозволяє вводити в роботу науковий елемент, а також цілеспрямовано використовувати ветеринарних спеціалістів, створювати умови для контролю за ходом оздоровлення ферм або господарств різної форми власності від хвороб тварин, бачити перспективу ліквідації виникаючих інфекцій та інвазій, так як, будь-які плани ветеринарних заходів створюються для забезпечення епізоотичного благополуччя та недопущення виникнення епізоотій, які завдають суттєвих економічних збитків господарства та в цілому державі.

Провідний лікар ветеринарної медицини відділу організації протиепізоотичної роботи Наталія ШАРОВАРСЬКА детально зупинилась на плані та організації ветеринарно-профілактичних та протиепізоотичних заходів у ветеринарній медицині. І наголосила що, всі заплановані види робіт повинні бути конкретними, мати кількісне вираження, календарні терміни виконання.

Завідувач відділу організації лікувальної роботи та ідентифікації тварин Леся МУЛЯР повідомила, що планування протиепізоотичних міроприємств по продуктивних тваринах розпочинається із Єдиного Державного Реєстру тварин (ЄДРТ), так як, завдяки даній системі ми можемо бачити наявність поголів’я на підвідомчій території

Здобувачі вищої освіти брали безпосередню практичну участь у занятті, мали можливість ставити актуальні запитання до викладача та лікарів ветеринарної медицини, на які отримали вичерпні та компетентні відповіді, адже одна справа вивчати теорію, а інша – побачити на власні очі, як можна застосувати ці знання на практиці. Частина заняття проходило в укритті у зв’язку із оголошенням повітряної тривоги.

Колектив кафедри та здобувачі висловлюють щиру подяку справжнім професіоналам своєї справи, працівникам Кам’янець – Подільської дільничної лікарні ветеринарної медицини за можливість перейняти цікавий практичний досвід та необхідні нові знання з ветеринарної медицини і за надану можливість співпраці.

 

Кафедра гігієни тварин та ветеринарного забезпечення

кінологічної служби Національної поліції України