Відбувся семінар з проблем репродуктології у тваринництві

Науково-педагогічні працівники та аспіранти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві взяли участь у ІV онлайн семінарі «Проблеми репродуктології тварин. Шляхи вирішення», який був організований Державною установою «Науковометодичний центр вищої та фахової передвищої освіти». Більше 80 учасників семінару із закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також науковці та практики мали можливість обмінятись власним досвідом та сучасним баченням вирішення проблем відтворення тварин в Україні.

Кафедра ветеринарного акушерства,
внутрішньої патології та хірургії