Шанобливе ставлення до життя тварин

На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулась чергова гостьова онлайн-лекція на тему : «Альтернативи дослідам на лабораторних тваринах» для здобувачів ІІ та ІІІ (доктор філософії) рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», яку провела 16 листопада 2023 року доктор ветеринарних наук, професор кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва  факультету ветеринарної медицини Сумського національного аграрного університету Ганна Анатоліївна Фотіна.

Лекція було проведена з навчальних дисциплін «Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження» та «Методика наукового дослідження».

На лекції розглядались питання біоетики та альтернативи використання тварин в наукових дослідах.

Біоетика - це філософськи-прикладна область знань, що охоплює моральні, юридичні та соціальні проблеми, такі, як ставлення людини до диких і домашніх тварин, а також проблеми, що виникли в зв'язку з бурхливим розвитком біотехнології і досліджень.

Вперше термін «біоетика» в 1971 р. ввів Р.В. Поттер. Деякі національні та європейські законодавства, що регулюють проведення експериментів на тваринах, вимагають заміни тварин альтернативними методами завжди, коли це тільки можливо.

Ідея захисту тварин і природи на законодавчому рівні з’явилася в Великобританії, де в 1926 році було засновано Товариство з охорони тварин Лондонського університету (з 1938 р - Університетська федерація захисту тварин, UFAW). Ця організація відіграла і відіграє найважливішу роль в розвитку етичних концепцій експериментування на тваринах і в становленні практичних напрямків, що поліпшують експерименти на тваринах. Група дослідників на чолі з М. Хьюмом, створена в рамках активу UFAW, зробила спробу розробити принципи гуманної експериментальної техніки. В 1982 році Генеральною Асамблеєю ООН ухвалена Всесвітня хартія природи, а в 2000 р ухвалена Декларація землі - перший міжнародний документ, на підставі яких всім формам життя забезпечується існування.

В Україні теж, під керівництвом член кореспондента НАН і АМН України О.Г. Резнікова, розроблені і ухвалені Першим національним конгресом з біоетики (2001 р.) принципи використання тварин в медико-біологічних дослідженнях. Ці принципи розроблено відповідно до основних положень біоетики та біоетичної експертизи, в інтересах захисту людини і всього біологічного різноманіття світу. Вони узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших цілей» (Страсбург, Франція, 1985).

Шанобливе ставлення до життя тварин є головною причиною відмови від дослідів на них в сучасному світі.

При необхідності проведення експерименту на тваринах дослідник зобов'язаний керуватися принципами «трьох R» (replacement - заміна хворобливих для тварин експериментів дослідами, що не заподіюють страждань; reduction - зменшення числа дослідів з тваринами; refinement - поліпшення методики з метою полегшення страждань піддослідних тварин). У всіх випадках слід розглянути можливість використання альтернативних методів.

Учасниками лекції були : гарант освітньо-професійної програми Юлія ГОРЮК, завідувачі кафедр, декан, науково-педагогічні працівники ФВМТТ.

Щиро дякуємо Ганні Анатоліївні ФотінІЙ за змістовну та цікаву лекцію.

 

 

Завідувач кафедри

інфекційних та інвазійних хвороб

Андрій МУШИНСЬКИЙ.