Робота студентських наукових формувань факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

 Науково-дослідна робота здобувачів є продовженням і поглибленням навчального процесу й проводиться безпосередньо на кафедрі та міжкафедральних навчально-дослідних лабораторіях факультету, з метою закріплення й розширення знань, отриманих здобувачами в університеті; набуття необхідних практичних вмінь роботи за фахом в умовах виробництва. До того ж, практика сприяє розвитку самостійної роботи студентів.

Основними завданнями практичної роботи студентських наукових формувань на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві є: закріплення знань, які були одержані у процесі теоретичного навчання відповідно до обраної програми; набуття практичних навичок із застосування сучасних методів діагностики та профілактики хвороб і лікування тварин.

В рамках такої практичної роботи було проведено об’єднане засідання наукових студентських гуртків: «Антлант», «Ветеринарна хірургія» та  «Патологоанатом».

Під керівництвом доцента кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії Олександра БОДНАРА й доцентів кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Любові САВЧУК та Василя СМОЛЯКА відбувся майстер-клас з патологічного розтину,  вивчення особливостей анатомічної будови і паталого-анатомічних змін собак за різної патології.

Здобувачам вищої освіти факультету було пояснено особливості перебігу, діагностики та лікування гострих захворювань  собак, у дискусійній формі обговорені результати поставленого діагнозу й призначеного лікування кожного з пацієнтів.

Активними учасниками студентських наукових формувань є кращі здобувачі 2 курсу навчання за ОС «Магістр» на базі повної загальної середньої освіти.

Гуртківці мали змогу взяти безпосередню участь в обстеженні тварин, постановці діагнозу захворювань та визначенні особливостей паталого-анатомічних змін і різних патологій.

Засідання гуртків закінчилось жвавим обговоренням отриманої інформації, даних аналізу анамнезу й результатів лікування, обговоренням інформативності та результатів розтину трупів тварин.

За результатами засідання наукового гуртка було ухвалено рішення   врахувати вказані дослідження під час подальшої наукової роботи та підготувати тези доповідей для участі в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених. 

 

Інформацію підготувала

завідувачка кафедри нормальної та

патологічної морфології і фізіології
Любов САВЧУК