Практична робота студентських наукових формувань факультету ветеринарної медицини та технологій у тваринництві

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться з метою закріплення і розширення знань, отриманих студентами в університеті; набуття необхідних практичних вмінь роботи за фахом в умовах виробництва; оволодіння передовими методами технології та праці. До того ж, практика сприяє розвитку самостійної роботи студентів. В процесі проходження практики студенти навчаються самостійно відбирати і систематизувати інформацію в рамках поставлених перед ними завдань; застосовувати отримані знання на практиці; розвивати навички роботи в колективі; здійснювати самоконтроль.

Основними завданнями практичної роботи студентських наукових формувань на ФВМіТТ є закріплення знань, які були одержані у процесі теоретичного навчання відповідно до обраної програми, виконання практичної частини магістерської роботи, набуття практичних навичок із застосування сучасних методів діагностики та профілактики хвороб і лікування тварин. В рамках такої практичної роботи і було проведено об’єднане засідання наукових студентських гуртків: «Ветеринарна хірургія», «Антлант» та «Патологоанатом».

Під керівництвом доцента кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії доцента Олександра БОДНАРА та доцентів кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Любові САВЧУК та Василя СМОЛЯКА відбувся майстер-клас з патологічного розтину,  вивчення анатомічної будови і паталого-анатомічних змін собак за різних хвороб інфекційної та хірургічної патології.

Здобувачам вищої освіти факультету були пояснені особливості перебігу, діагностики та лікування гострих захворювань  собак, у дискусійній формі обговорені результати поставленого діагнозу та призначеного лікування кожного з пацієнтів.

Гуртківці мали змогу прийняти безпосередню участь в обстеженні тварин, постановці діагнозу захворювань та визначені особливостей паталого-анатомічних змін за різних патологій. Засідання гуртків закінчилось жвавим обговоренням отриманої інформації, даних аналізу анамнезу та результатів лікування, обговоренням інформативності та результатів розтину трупів тварин.

За результатами засідання наукового гуртка було прийнято рішення   врахувати вказані дослідження під час подальшої наукової роботи та підготувати тези доповідей для участі в науково-практичних конференціях студентів, аспірантів і молодих вчених. 

 

Інформацію підготували
завідувач кафедри нормальної та
патологічної морфології і фізіології
Любов САВЧУК

та доцент кафедри ветеринарного акушерства,
внутрішньої патології та хірургії доцента
Олександр БОДНАР