Навчання через дослідження – аспіранти кафедри ветеринарного акушерства, внутрішної патології та хірургії закладають досліди базі свиноферми ПП «Аграрна компанія 2004»

Невід’ємною складовою дисертаційного дослідження всіх наукових галузей є планування та організація наукових дослідів, які дозволяють перевірити теоретичні положення та більш глибше вивчити тему наукового дослідження.
Так, апірантом першого року навчання Петром ГРИГОРАШЕМ (науковий керівник Юлія ГОРЮК ) були закладенні досліди з визначення параметрів мікроклімату та мікробіоти приміщень для утримання свиней на базі свиноферми ПП «Аграрна компанія 2004» с. Зайчики Волочиського району Хмельницької області. На даному підприємстві запроваджено систему мікроклімату SKOV, що дозволяє в автоматичному режимі контролювати параметри та вносити при необхідності корективи для перевірки впливу на поголів’я свиней температури, вологості, притоку повітря на одну голову, а також графік їх зміни відповідно до ваги та віку поросят.
Аспірантом було проведено обхід ферми, огляд усіх вікових груп свиней, досліджено їх фізіологічний стан, прирости, народжуваність, відсоток падежу.  Також Петро Борисович ознайомився з діючими параметрами мікроклімату, принципами їх коригування та вплив на поголів’я свиней.
Отримані дані дозволяють поглиблювати теоретичні знання та набувати необхідні практичні навички для наукових досліджень, дозволять проаналізувати та відкоригувати мікроклімат для досягнення кращих показників приросту та удосконалити технологію утримання свиней. Результати досліджень ляжуть в основу написання наукових публікацій за темою дисертаційної роботи.

 

Доцент кафедри ветеринарного акушерства,

внутрішньої патології та хірургії

Юлія ГОРЮК