Навчальна практика здобувачів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» Факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.

 

Практична підготовка здобувачів є обов’язковим компонентом вищої освіти, складовою частиною навчального процесу. Вона ставить за мету оволодіння здобувачами сучасними методами і формами організації праці в ветеринарних установах, знаряддями праці в галузі ветеринарної медицини, формування здобувачами професійних умінь і навичок, які необхідні для прийняття самостійних рішень і виконання виробничих функцій на конкретній ділянці роботи в реальних умовах ринкової економіки; виховання у майбутніх спеціалістів потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, відповідальності за результати роботи.

На факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві розпочалась навчальна практика для здобувачів 4 курсу ОС «Магістр» спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з дисциплін «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» та «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин». Під керівництвом викладачів кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, а саме доцентів Андрія МУШИНСЬКОГО, Тетяни КАРЧЕВСЬКОЇ та Сергія ПРОСЯНОГО здобувачі мали можливість закріпити теоретичні знання, отримані під час аудиторних занять та набути практичних навичок із згаданих дисциплін.

За період проходження практичного заняття здобувачі набули навичок з чіпування та ідентифікації тварин, а також діагностики інфекційних та інвазійних хвороб непродуктивних тварин, таких як кальцівірусна інфекція, анаеробна інфекція (злоякісний набряк) та інших.

 

Завідувач кафедри інфекційних та інвазійних хвороб

Андрій МУШИНСЬКИЙ