Науковий WorkShop із філією кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології

  15 травня 2023 року здобувачі вищої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві та науково-педагогічні працівники кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології ЗВО «ПДУ» провели науковий WorkShop із філією кафедри НтаПМіФ на базі ветеринарного центру «LicoVet» м.Ужгород .

Під час онлайн-зустрічі разом із колегами, членами кафедри було обговорено виконання науково-дослідної роботи за тематикою «Дослідження комплексу морфологічних показників крові тварин і птиці» в рамках загально кафедральної теми наукової роботи «Морфофункціональні особливості росту та розвитку та резистентності тварин і птиці за різних екологічних факторів».

В рамках workshop для майбутніх лікарів ветеринарної медицини провели круглий стіл (доцент Любов САВЧУК), на якому здобувачі вищої освіти мали можливість обмінятися досвідом вивчення сучасних методик дослідження крові.

Натомість, головний лікар ветеринарної клініки «LicoVet» Андрій КРАВЧЕНКО коротко розповів учасникам про діяльність ветеринарного центру, основні послуги, фармацевтичні новинки та цікаві випадки із практики ветеринарного лікаря. Співробітники  кафедри підготували для гостей змістовну онлайн екскурсію музеєм «Анатомії» та «Патологічної анатомії» (асистент Володимир ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ).

Згодом, учасникам заходу було презентовано цікаву доповідь,  щодо морфологічних особливостей клітин крові різних свійських тварин та птиці (доцент Василь СМОЛЯК) та проведено онлайн-вікторину з дисциплін «Анатомія свійських тварин» та «Фізіологія тварин» (асистент Світлана ЛІЩУК).

На завершення провели інформативну презентацію про наш університет і факультет ветеринарної медицини та технологій у тваринництві. Завдяки плідній співпраці із філією кафедри, співробітниками кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології за поточний навчальний рік підготовлено та опубліковано дві статті в наукових  журналах, що мають імпакт-фактор та входить до наукометричних баз даних у вітчизняному видавництві. Також було опубліковано три тези міжнародних наукових конференцій на території України. У підсумку дякуємо нашим колегам -  ветеринарному центру «LicoVet» в особі директора,  Андрія КРАВЧЕНКА, за професійний підхід та науковий супровід досліджень.

 

Завідувачка кафедри нормальної та патологічної

морфології і фізіології Любов САВЧУК