Настановчі збори – онлайн

Виробнича практика – є важливою складовою частиною підготовки здобувачів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» за ОС «Бакалавр» та ОС « Магістр», де індивідуально під керівництвом досвідчених ветеринарних спеціалістів здобувачі вищої освіти  закріплюють теоретичні знання, одержані в університеті, а безпосередньо на виробництві набувають досвіду в діагностичній, лікувальній, профілактичній та організаційній роботі.

15 грудня на ФВМТТ пройшли настановчі збори – онлайн, під керівництвом декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Віктора ГОРЮКА та завідувача з навчальної і практичної підготовки та працевлаштування Наталії ТРАЧ, щодо організаційних питань проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти 3 СТН курсу ОС «Бакалавр» та 1 курсу ОС «Магістр». Під час проведення зборів здобувачі отримали кваліфіковані консультації від науко педагогічних працівників факультету щодо проходження виробничої практики з клінічних дисциплін.

В онлайн-зустрічі прийняла участь менеджер персоналу компанії Vitagro Олена РОЛДУГІНА, яка ознайомила здобувачів вищої освіти із роботою підприємства. Була озвучена пропозиція,  щодо проходження на  даному підприємстві виробничої практики з можливістю подальшого працевлаштування.

Також провідним інженером з охорони праці Василем КАЛИНЮКОМ був проведений відповідний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів.

Відповідальний з навчальної та
практичної підготовки ФВМТТ
Ігор ЧОРНИЙ