Зустріч зі стейкхолдерами здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»

Важлива роль у сприянні інноваціям діяльності закладів вищої освіти належить налагодженому партнерству з ключовими стейкхолдерами, які задають вектор для їх розвитку. Процес взаємодії зацікавлених сторін освітян та стейкхолдерів відбувається через їх участь на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії - від обговорення та внесення пропозицій при розробці освітніх програм до подальшого працевлаштування випускників.

Сьогодні на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулася запланована зустріч здобувачів другого та третього рівня освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та науково-педагогічних працівників з потенційними роботодавцями.

Зокрема, Сергій САВІЦЬКИЙ, начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області разом зі своїми колегами окреслили основні пріоритети та перспективи для розвитку служби ветеринарної медицини в області та внесли пропозиції для подальшої співпраці і працевлаштування здобуавчів.

На зустрічі представником від провідного агропромислового холдингу Вітагро був головний ветеринарний лікар департаменту свинарства Петро ГРИГОРАШ, який також зазначив необхідність підготовки високваліфікаованих, конкурентноспроможних фахівців з ветеринарної медицини.

У підсумку зустрічі декан факультету Віктор ГОРЮК подякував присутніх за роботу, а з представниками виробництва було досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю, що є невід’ємною складовою навчального процесу, яка забезпечує зміст освіти та є дієвим шляхом підвищення її якості.

 

Гарант освітньо-наукової програми
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»
Юлія ГОРЮК