ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 211«ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» ПРО СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

За останні роки спостерігається активна інтеграція більшості галузей народного господарства у світовий економічний простір, розвиток агропромислового комплексу і відповідно ринку ветеринарної медицини.

Про це та багато іншого говорили на гостьовій лекції «Сучасні тенденції розвитку ветеринарної медицини», яку провели для здобувачів освіти спеціальності 211  «Ветеринарна медицина» Кам'янець-Подільського фахового коледжу ЗВО «ПДУ» кандидатка сільськогосподарських наук, доцентка, завідувачка кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології ЗВО «ПДУ» Любов САВЧУК та кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії ЗВО «ПДУ» Сергій КЕРНИЧНИЙ.

Сучасна ветеринарія — система наук, що вивчає хвороби тварин, питання підвищення їхньої продуктивності, методи захисту людей від зооантропонозів. Життя людини тісно пов'язане з тваринами. Але отримання тваринницької продукції високої якості від сільськогосподарських тварин і естетична насолода від спілкування з домашніми тваринами можливе лише за умови їхнього здоров'я. Людина, на жаль, не завжди створює для тварин належні умови утримання внаслідок неосвіченості, за браком коштів, часу або через нерозуміння важливості цього питання. Ветеринарна медицина відноситься до найдавніших професій. «На відміну від інших біологічних та сільськогосподарських наук, ветеринарна медицина має безпосереднє відношення до охорони здоров'я людей, завдяки направленості на вивчення, впровадження і проведення профілактики захворювань, що мають небезпеку не тільки для тварин, а й для людей», – розповів Сергій КЕРНИЧНИЙ.

Любов САВЧУК зазначила, що розглядаючи роль ветеринарії в сучасному тваринництві, доцільно осмислити поняття «ветеринар» і його трансформацію стосовно виробничої діяльності. Цим поняттям потрібно визначити кваліфікацію професіонала, що знає анатомію, фізіологію, генетику, можливості експлуатації та багато іншого про тварин. Таким професіоналом став ветеринар. Ветеринарна медицина тісно пов'язана з іншими природничими науками. У своєму розвитку вона використовує досягнення медицини, фізики, хімії та інших наук. У її завдання входить не лише захист тварин, але й людей від найважчих хвороб.

Загалом, аналізуючи ветеринарних ринок країни, за останні роки спостерігається ріст попиту на висококваліфікованого ветеринарного спеціаліста. Здебільшого питання проблем ветеринарної галузі  вирішуються, оскільки державними органами створюються законопроєкти, нормативні акти та інші установчі документи, які згодом входять у дію. Поліпшення умов інтеграції ветеринарної справи на світовій арені відбудеться згодом як на законодавчому рівні, так і в сфері державного управління. 

Інформацію підготували
завідувачка кафедри нормальної та патологічної
морфології і фізіології Любов САВЧУК та
завідувач кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої
патології та хірургії Сергій КЕРНИЧНИЙ.