ВИЇЗНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 211 «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є надзвичайно важливою складовою їх навчання. Для покращення рівня практичної підготовки окрім навчальних і виробничих практик на кафедрі технології виробництва і переробки продукції тваринництва широко застосовують виїзні заняття. Під час даних занять здобувачі мають змогу у виробничих умовах виконувати завдання передбачені робочою програмою та отримувати компетентності необхідні для подальшої професійної діяльності.

В межах програми дисципліни «Годівля тварин» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві 9 листопада 2023 року було проведено виїзне практичне заняття на базі філії кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва ТОВ «СП «Весна 21», доцентом Юлією ЄВСТАФІЄВОЮ.

Директор компанії Максим ВЕЛИЧКО та начальник виробництва Іван СІЗОВ ознайомили з основними видами діяльності та системою роботи підприємства. Дане товариство проводить відбір проб та вимірювання всіх необхідних технічних показників в зернових, бобових і олійних культурах, згідно вимог державних та міжнародних стандартів. Функціонує дві лабораторії: зернова та виробничо-технологічна, які обладнані сучасним необхідним обладнанням та використовує передові технології для аналізу та тестування зернових зразків. При надходженні вантажу у зерновій лабораторії визначають основні показники: вміст вологи, засміченість та натуру зерна, зараженість шкідниками та олійність. Відділ якості має можливість визначати наявність ГМО в ріпаку, сої та кукурудзі. Виробничо-технологічна лабораторія проводить дослідження щодо органолептичних показників, експрес дослідження виготовлених комбікормів. Якщо є відхилення, то проводять більш тривалі хімічні дослідження. У процесі формування партії обов’язковим є контроль температури сільськогосподарської продукції. Вся робота працівників лабораторії та відділу якості спрямована на швидку обробку даних та визначення якості продукції для оперативного розвантаження транспортних засобів і надання відповідних звітів. 

Потужність одночасного зберігання складає – 55 тисяч тон, які розміщуються у дев’яти металевих силосах. Сушіння зерна відбувається за допомогою зерносушарок на газовому паливі. Продуктивність їх при знятті 10% вологи з кукурудзи складає 950-1100 т/добу. Очистку зерна проводять барабанним скальператором і очищувальною машиною. Потужність очисного обладнання 150 т/добу. 

Здобувачі вищої освіти мали змогу визначати засміченість та натуру зерна, зараженість шкідниками, а також поставити актуальні питання, на які отримали вичерпні та змістовні відповіді.

Виїзне заняття пройшло успішно та дуже інтенсивно. Мету заняття і завдання розкрито і одержані компетентності є важливими в контексті практичної спрямованості підготовки лікарів ветеринарної медицини. Здобувачі вищої освіти отримали задоволення від проведеного практичного заняття.

Колектив кафедри вдячний директору ТОВ «СП «Весна 21» Максиму Олександровичу, начальнику виробництва Івану Івановичу та усьому колективу за можливість обміну досвідом та діючу співпрацю з університетом.

 

доцент кафедри технології виробництва
і переробки продукції тваринництва
Юлія ЄВСТАФІЄВА