НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ НАПИСАННІ НАУКОВИХ РОБІТ»

 

16 травня на інженерно-технічному факультеті ЗВО «ПДУ» в рамках Дня науки і Всесвітнього дня вишиванки відбувся науково-практичний семінар «Академічна доброчесність при написанні наукових робіт».  Даний захід об’єднав учасників студентського наукового гуртка  «Екологічна безпека та транспорт» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» з метою забезпечення формування високої культури в межах популяризації академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Учасниками зібрання були розглянуті основні фундаментальні цінності, на яких базується академічна доброчесність: довіра, справедливість, чесність, повага, відповідальність та відвага до дій. Окрім того, усі бажаючі пройшли міні-тренінг з картками, який дозволив визначити власне ставлення до порушення норм академічної доброчесності, таких як: академічний плагіат, самоплагіат, списування, обман, фальсифікація, тощо.

Таким чином було визначено, що академічна доброчесність є  важливою складовою освітнього процесу, яка базується на сукупності етичних цінностей, якими мають керуватися усі його учасники  під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності.

 

Матеріали підготувала Леся ШЕЛУДЧЕНКО,

відповідальна з наукової та міжнародної діяльності інженерно-технічного факультету

Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»