Робочі програми окфп 201 Агрономія

2022-2023 Навчальний рік

 Навчальна дисципліна  Силабус  Робоча програма
 Методи наукових досліджень в агрономії організаційна підготовка дисертаційної роботи icon-doc2 icon-doc2 
Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження  icon-doc2 icon-doc2 
Сучасні підходи вивчення продуційних процесів у рослинництві  icon-doc2  icon-doc2 
Педагогічна практика  icon-doc2 icon-doc2