Кафедра агроінженерії і системотехніки

Department of Agricultural Engineering and Systems Engineering

Викладацький склад
Молодший обслуговуючий персонал

 

Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки:
Хмельницька область,
м. Кам'янець-Подільський,
вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97
Тел. моб. (097) 97 58 890
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1 вересня 2019 року, шляхом об'єднання двох кафедр «Машиновикористання в АПК» та «Сільськогосподарські машини і механізовані технології» було створено кафедру «Агроінженерія і системотехніка». Завідувач кафедри – доктор філософії в галузі технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій РУДЬ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі агроінженерії і системотехніки проводяться навчання здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 208 – Агроінженерія, 201 – Агрономія, 206 – Садово-паркове господарство, 015 – Професійна освіта, 073 – Менеджмен, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Кафедра забезпечена тракторами загального призначення та універсально-просапними, які використовуються під час проведення лабораторних занять і на роботах в науково-дослідному саду університету та науково-дослідному центрі «Поділля». При кафедрі діють спеціалізовані навчальні лабораторії та філії кафедри на виробництві.

Для забезпечення навчального процесу кафедра має все методичне забезпечення і добре обладнану діагностичну лабораторію з діагностичними біговими барабанами для випробування автомобілів, діагностичний стенд для визначення тягових властивостей тракторів, діагностичну установку і мотор-тестер. На території кафедри знаходяться: павільйон сільськогосподарських машини і механізованих технологій, ангар тракторів і автомобілів, пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, пункт технічної діагностики, лабораторія використання і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки ім. Д.Ф. Каминіна, лабораторія технічного обслуговування та діагностування тракторів і автомобілів, майданчики сільськогосподарської техніки, методичний кабінет і кабінет дипломного та курсового проектування.

У павільйоні сільськогосподарських машин і механізованих технологій є п’ять лабораторій, зокрема: лабораторія ґрунтообробних машин і знарядь, лабораторія посівних і садильних машин, лабораторія машин для збирання врожаю сільськогосподарських культур, лабораторія машин для первинної обробки урожаю, лабораторія механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва.

Під час проведення лекційних, лабораторних і практичних занять науково-педагогічні працівники кафедри використовують технічні засоби: мультимедійне обладнання (проектор з персональним комп’ютером та екран), аудиторні дошки. Широко запроваджуються інноваційні методи проведення занять з використанням 3D технологій.

В лабораторії технічного обслуговування і діагностики сільськогосподарської техніки встановлено унікальне обладнання для визначення технічного стану агрегатів і вузлів безрозбірним методом. Так, для повного комплексу діагностування автомобільних бензинових двигунів, включено визначення потужності та паливно-економічних показників без зовнішніх навантажувальних пристроїв. Окрім того, укомплектована навчальна лабораторія «Машини для приготування та роздавання кормів», корпус 4; лабораторія «Сучасна та перспективна техніка підприємства «Ельворті», корпус 4; лабораторія «Доїльна техніка і первинна обробка молока ім. В.Д. Курʼянова» в аудиторії № 132, корпус 6.

Під час навчання на кафедрі агроінженерії і системотехніки здобувачі вищої освіти мають можливість здобути професію інженера-механіка, агронома та різні робочі професії.

Для покращення навчального процесу створено філії кафедри на яких проводяться лабораторні та практичні заняття, виробничі практики здобувачів вищої освіти, а також підвищення кваліфікації у формі стажування науково-педагогічних працівників кафедри. Зокрема підприємства: приватне підприємство фірма «Деметра», с. Кам’янка Камʼянець-Подільського району; корпорація «Колос ВС» Борщівського району Тернопільської області; ТзОВ «Адамівка Агро» Віньковецького району Хмельницької області; група компаній «ВІТАГРО» Волочиського, Городоцького і Чемеровецького районів Хмельницької області; ТОВ «Оболонь-Агро», смт. Чемерівці Хмельницької області; відкрите акціонерне товариство Городоцьке підприємство «Агрохім» Хмельницької області.

НАУКОВА РОБОТА

Науково-дослідна робота кафедри агроінженерії і системотехніки проводиться за темами:

РУДЬ                                     – Дослідження твердості ґрунтів та розробка ґрунтообробних

Анатолій Володимирович         машин для їх розущільнення.

– Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та  автоматизації сільськогосподарського виробництва.

КОТОВ                                  – Обґрунтування наукових основ інтенсифікації тепломасообмінних

Борис Іванович                         процесів при сушінні рослин, сировини та зерна.

ГРУШЕЦЬКИЙ                    – Механіко-технологічні основи вдосконалення викопувально-

Сергій Миколайович                 сепаруючих робочих органів машин для збирання коренебульбоплодів.

ПАВЕЛЬЧУК                       – Розробка та вдосконалення робочих органів посівних і садильних

Юрій Федорович                       машин.

КОРЧАК                               – Розробка енергоощадних технологій та машин для обробітку

Микола Миколайович              ґрунту.

За результатами досліджень публікуються наукові статті в наукометричних базах Skopus i Veb of sеins, а також у фахових та закордонних виданнях; оформляються заявки для отримання патентів; готуються доповіді на міжнародні, всеукраїнські та університетські конференції.

Науковці кафедри агроінженерії і системотехніки ведуть госпдоговірну роботу  і долучаються до надання консалтингових послуг господарствам різних видів агроформувань. В останні роки під керівництвом професора Рудя А.В. велась госпдоговірна робот з дослідження переущільнення ґрунтів на землях корпорації «Колос-ВС» Борщівського району Тернопільської області та приватного підприємства «Аграрна компанія 2004»» Волочиського району Хмельницької області. В результаті були розроблені та передані замовнику рекомендації з розущільнення ґрунтів з обґрунтуванням економічної та екологічної

Успішно продовжується госпдоговірна робота з дослідження переущільнення ґрунтів на землях приватного підприємства «Аграрна компанія 2004»» Волочиського району Хмельницької області. Науковий керівник теми професор, заслужений працівник освіти України РУДЬ Анатолій Володимирович. Обсяг фінансування 50 000 гривень.

Окрім того, кафедрою щорічно надаються консалтингові послуги господарствам різних видів агроформувань на суму в межах 30 000 гривень.

Контакти
Адреса кафедри агроінженерії і системотехніки:
Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Проспект Грушевського, 2/8
Тел. (03849) 6 83 97. Тел. моб. (097) 97 58 890

E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.