3500

Рудь Анатолій Володимирович

Науковий ступінь: доктор філософії в галузі технічних наук
Вчене звання: доцент
Почесне звання: Заслужений працівник освіти України

: Роб. (03849) 6-83-55, 6-83-77. Моб. 097 975 88 90
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0002-7206-7103
Scholar
Publons
Scopus

Місце і дата народження:
9 серпня 1946 року в селі Слобідка Підлісноолексинецька Городоцького району Хмельницької області.


Освіта:
Вища.У 1971 році закінчив Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут (нині Подільський державний аграрно-технічний університет), спеціальність – "Механізація сільського господарства", кваліфікація – інженер-механік. У 2005 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет, спеціальність – "Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт, кваліфікація – "Магістр інженер-педагог".

Кандидатську дисертацію на тему: " Розробка і дослідження швидкісного висівного апарата точного висіву насіння просапних культур" захистив у 1984 році.


Напрям наукового дослідження:
«Дослідження переущільнення ґрунтів та розробка ґрунтообробних машин для їх розущільнення».

«Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців-аграріїв неінженерних спеціальностей з механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва».


Викладає навчальні дисципліни:
сільськогосподарські машини; механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва; енергоощадне машиновикористання в рослинництві; система точного землеробства; методика наукових досліджень.


Діяльність:

 • З 1972 року асистент, з 1977 року старший викладач, а з 1985 року доцент кафедри сільськогосподарських і меліоративних машин.
 • З 1991 року по 2019 рік завідувач кафедри сільськогосподарських машин і механізованих технологій.
 • З 2019 року завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки.
 • З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

Творчий доробок:

 1. Грушецький С.М., Рудь А.В., Семенишина І.В., Медведєв Є.П. The technological process pattern of potato root harvester [Текст] / Журнал «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка» № 31 / За ред. доктора економічних наук, професора, ректора університету В.В. Іванишина – Кам'янець-Подільський, 2019.  – С. 52-60. DOI: https://doi.org/10.37406/2706-9052-2019-2-7.
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет. 100 років В.В. Іванишин, І.А. Ясінецька, Т.Л. Білик, В.С. Строяновський, О.Т. Кобернюк, В.І. Печенюк, А.В. Рудь та ін. ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2019. К.: – 255 с.
 3. Юхим Єгорович Очеретенко – фундатор Подільського державного аграрно-технічного університету / упорядн. А.В. Рудь, В.І. Печенюк; за ред. В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. – 196 с. : іл.
 4. Anatolii Rud, Yurii Pavelchuk, Lyudmyla Mykhailova, Oleksandr Dumanskyi, Ruslana Semenyshyna, Taras Hutsol: Study of the Effect of Grain Pipe Variations on the Supply of Grain in Coulter Spact Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation, 01/2020: pages 989-998; ISBN: 978-3-030-13887-5. DOI: 10.1007/978-3-030-13888-2 95.
 5. Tryhuba A., Hutsol T., Mudryk K., Nurek T., Golebiewski J., Lud P., Glowacka S., Sharybura A.O., Tryhuba I., Kucher O., Mykhailova L., Rud A. Planning of soil-based processes based on modeling. Monodraph. – Warszawa: 2020. – 138 p. (Монографія).

 http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/7353/1/tekst-Planning-of-soil--20201.pdf

 • Грушецький С.М., Рудь А.В. Аналіз конструкцій сепаруючих робочих органів картоплезбиральних машин [Текст] // Сучасний рух науки: тези доп. XI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції журналу «WayScience», 8-9 жовтня 2020 р. – Дніпро, 2020.  – Т.1. – С. 169-173. http://www.wayscience.com/konferentsiya-11-8-9-zhovtnya-2020/.
 1. Грушецький С.М., Рудь А.В. Використання досвіду Сполучених Штатів Америки у навчанні здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей в Україні [Текст] // Проблеми підготовки фахівців–аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти: збірник наукових праць ІV міжнар. наук.-метод. конф. 02 жовтн. 2020 р. (ПДАТУ, м. Кам'янець-Подільський). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2020. – С. 46-49. ISBN 978-617-7793-39-6.
 2. Tryhuba, A., Grabovets, V., Mikhailova, L., Rud, A. Parameters and indicators of milk truck functioning at dairy processing enterprises Engineering for Rural Development, 2020, 19, стр. 979–984. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211214727  (Scopus).
 3. Volodymyr Sadkovyi, Boris Pospelov, Vladimir Andronov, Evgenіy Rybka, Olekcii Krainiukov, Anatoliy Rud, Kostiantyn Karpets, Yuliia Bezuhla. Construction of a method for detecting arbitrary hazard pollutants in the atmospheric air based on the structural function of the current pollutant concentrations, Ecology Vol 6, No 10 (108) (2020) стр. 14-22. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/218714  (Scopus).
 4. Грушецький С.М. Методика проведення лабораторних досліджень малогабаритного машинного агрегату [Текст] / С.М. Грушецький, А.В. Рудь, Посна С.С. // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020:  тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції журналу «WayScience», 3-4 грудня 2020 р. – Дніпро, 2020.  – Т.1. – С. 323-326. http://www.wayscience.com/konferentsiya-3-4-grudnya-2020/.
 5. Підлісний Олексинець (енциклопедія села). Історія, події, факти, спогади. Історико-краєзнавче видання / А.В. Рудь, Л.Н. Колодій, С.А. Щур, Р.Л. Колодій; За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. – 608 с.
 6. Грушецький С.М. Лабораторна установка для апробації доїльних апаратів [Текст] / С.М. Грушецький, А.В. Рудь, Мисів О.І. // Сучасний рух науки: тези доп. XII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 квітня 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – С. 391-393. http://www.wayscience.com/en/12th-conference-1-2-april-2021/.
 7. Shokarev O., Kiurchev S., Shokarev O., Rud A, Gorbovy O. Results of experimental research of the dielectric aspiration channel of a separator. Engineering for rural deveiopment. Jelgava, 26.-28.05.2021  http://www.tf.llu.lv/conference/   (Scopus).
 8. Котов Б.І. Підвищення ефективності охолодження зерна після сушіння і термообробки [Текст] / Б.І. Котов, Р.А. Калініченко, А.В. Рудь, С.М. Грушецький // Журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК» Vol. 113, No 2 / 2021 – Вінниця, 2021. – С. 126-136. DOI: 10.37128/2520-6168-2021-2 (Категорія «Б»).
 9. Степаненко С.П. Математичне моделювання руху зернового матеріалу на поверхні віброживильника за умови введення його в аспірацій ний канал сепаратора [Текст] / С.П. Степаненко, Б.І. Котов, А.В. Рудь, С.М. Грушецький // Журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 2 (101) – Вінниця, 2021. – С. 143-155. DOI: 10.37128/2306-8744-2021-2  (Категорія «Б»).
 10. Veliev, F., Mustafayeva, E., Mamontov, A., Shevtsov, V., Zinchenko, S., Rud, A. (2021). Development of a procedure for determination of damage to seeds and cotton fibers in cotton cleaning machines. EUREKA: Physics and Engineering, 4, 125–133. doi: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001944. http://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/1944/1678 (Scopus).
 11. Пат. на корисну модель № 133154. Україна, МПК (2019.01) G01К 11/20(2006.01). Динамометричний диференціатор теплових сигналів систем автоматики / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.  (Україна). - № u 2018 10377; Заяв. 22.10.2018.  Опубліковано 25.03.2019. Бюл. № 6.
 12. Пат. на корисну модель № 137992. Україна, МПК (2019.01) G05D 23/00. Терморегулятор з підвищеною швидкістю переміщення регулюючого клапана /   Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М.  (Україна). - № u 2019 05198; Заяв. 16.05.2019.  Опубліковано 11.11.2019. Бюл. № 21.
 13. Пат. на корисну модель № 141896.  Україна,   МПК F15B 15/16 (2006.01) B66F 9/22 (2006.01)  B66F 9/04 (2006.01). Силовий гідроциліндр прямолінійного руху /   Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). -  № u 2019 11534; Заяв. 29.11.2019.  Опубліковано 27.04.2020. Бюл. № 8.
 14. Пат. на корисну модель № 142211. Україна, МПК (2020.01) F24F 3/00 E06B 9/28 (2006.01). Система автоматичного регулювання витрати інфільтрованого повітря з приміщення житлових будівель /  Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). -  № u 2019 10493; Заяв. 21.10.2019.  Опубліковано 25.05.2020. Бюл. № 10.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 103477. Підручник «Машини та обладнання в тваринництві» / Іванишин В.В., Грушецький С.М. Рудь А.В. (Україна). – № с202101689; заявл. 22.03.2021; опубл. 25.03.2021. https://sis.ukrpatent.org CR0342250321.
 16. Пат. № 147143 Україна, МПК (2021.01) G06G 5/00. Комбінований інтегро-диференціатор неелектричних сигналів / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). – № u 2020 07769; заявл. 07.12. 2020; опубл. 14.04. 2021, Бюл. № 15. – 6 с.
 17. Пат. № 147559 Україна, МПК (2021.01) G06G 5/00. Позиціонер систем пневмоавтоматики / Рудь А.В., Михайлова Л.М., Божок А.М. (Україна). – № u 2020 08360; заявл. 28.12. 2020; опубл. 19.06. 2021, Бюл. № 20. – 6 с.
 18. Пат. № 148007 Україна, МПК (2021.01) А01D21/00. Підкопуючо-роторний робочий орган для коренебульбозбиральних машин / Іванишин В.В., Грушецький С.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Корчак М.М. (Україна). – № u 2021 01438; заявл. 22.03. 2021; опубл. 23.06. 2021, Бюл. № 25. – 5 с. https://iprop-ua.com/inv/pdf/wx9wftib-pub-description.pdf.
 19. Пат. № 148270 Україна, МПК (2021.01) А01B33/00. Вирівнювальний антиерозійно-екологічний грунтообробний пристрій зі шлейфом / Корчак М.М., Рудь А.В., Михайлова Л.М., Павельчук Ю.Ф., Грушецький С.М. (Україна). – № u 2021 01205; заявл. 11.03. 2021; опубл. 21.07. 2021, Бюл. № 29. – 5 с.

 

Методична робота:

 1. Проектування сільськогосподарських машин. Навчальний посібник для виконання курсових проектів з розробки сільськогосподарської техніки при підготовці фахівців напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового аиробництва». І.М. Бендера, А.В. Рудь, Я.В. Козій та ін. / За редакцією І.М. Бендери, А.В. Рудя, Я.В. Козія. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 640 с.
 2. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т. 1 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудя. – К.: Агроосвіта, 2012. – 584 с.
 3. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва: підруч. у 2 т: Т. 2 / А.В. Рудь, І.М. Бендера, Д.Г. Войтюк та ін.; за ред. А.В. Рудя. – К.: Агроосвіта, 2012. – 432 с.
 4. Основи механізації сільськогосподарського виробництва: Навч. Посібник. // І.І. Ріпка, Я.В. Семен, О.М. Крупич, І.М. Бендера, А.В. Рудь – Львів: ЛНАУ, 2013. – 224 с.
 5. Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України / А.В. Рудь, Л.М. Михайлова, І.О. Мошенко, А.М. Свірідов – К.: Агроосвіта, 2013. – 37 с.
 6. Методичні вказівки для підготовки документації на дипломне проектування для студентів денної і заочної форми навчання Інституту механізації і електрифікації сільського господарства напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / А.В. Рудь, І.М. Бендера, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, І.О. Мошенко, О.В. Думанський; за ред. А.В. Рудя – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2014. – 127 с.
 7. Дуганець В.І., Рудь А.В. «Сільськогосподарські меліорації». Частина 1: Методична розробка для студентів інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет – Кам'янець-Подільський. – 2016. – 54 с.
 8. Дуганець В.І., Рудь А.В. «Сільськогосподарські меліорації». Частина 2: Методична розробка для студентів інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет – Кам'янець-Подільський. – 2016. – 52 с.
 9. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Методична розробка для студентів інженерно-технічного факультету / Подільський державний аграрно-технічний університет: А.В.Рудь, В.І.Дуганець. – Кам'янець-Подільський. - 2016. – 60 с.
 10. Методичні вказівки для проведення навчальної практики «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» / А.В. Рудь, О.В. Думанський, Ю.Ф. Павельчук, Л.М. Михайлова; за ред. А.В. Рудя – Кам'янець-Подільський, ПДАТУ, 2018. – 15 с.
 • Рудь. А.В., Думанський О.В., Михайлова Л.М. Автоматизований електропривод сільськогосподарських машин і агрегатів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами відділення «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; за ред. Рудя А.В. – Кам'янець-Подільський, 2018. – 36 с.
 • Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 • Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, В.І. Дуганець, Л.М. Михайлова, Ю.І. Панцир, П.П. Федірко, Вас.І. Дуганець, О.В. Думанський. За ред. А.В. Рудя. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 51 с.
 1. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 275 «Транспорті технології (на автомобільному транспорті)» / В.В. Іванишин, А.В. Рудь, С.П. Комарніцький, Ю.І. Панцир, Л.М. Михайлова, Вік.І. Дуганець. За ред. В.В. Іванишина. – Кам'янець-Подільський: ПДАТУ, 2019. – 52 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання та їх використання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 18 травня 2020 року).
 3. Рудь А.В., Грушецький С.М. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1  курсу спеціальності «Агрономія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 1 від 23 вересня 2020 року).
 4. Рудь А.В., Грушецький С.М. Енергоощадне машиновикористання в рослинництві [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 1  курсу спеціальності «Агрономія» ОС  магістр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 28 жовтня 2020 року).
 5. Грушецький С.М., Рудь А.В. Експлуатація машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 2 від 28 жовтня 2020 року).
 6. Грушецький С.М., Рудь А.В. Технічне обслуговування машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності «Агроінженерія» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2020. (НМР ПДАТУ протокол № 3 від 25 листопада 2020 року).
 7. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічне обслуговування машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 404 с. (НМР ПДАТУ протокол № 3 від 25 листопада 2020 року).
 8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 184 с. (НМР ПДАТУ протокол № 4 від 22 грудня 2020 року).
 9. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Система технологій галузей в сільському господарстві» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти економічного факультету спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / А.В. Рудь, М.М. Корчак. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2020. – 98 с. (НМР ПДАТУ протокол № 4 від 22 грудня 2020 року).
 10. Машини та обладнання в тваринництві : підручник / В.В. Іванишин, С.М. Грушецький, А.В. Рудь. – Подільський державний аграрно-технічний університет. – Камʼянець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута»., 2021. – 468 с. (протокол ВР ПДАТУ № 6 від 27 лютого 2020 р.)
 11. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку», розділ «Основи теорії та розрахунку грунтообробних машин та знарядь» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, Ю.Ф. Павельчук, І.О. Мошенко. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 83 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 12. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гідропривод сільськогосподарської техніки» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» / А.В. Рудь, Ю.Ф. Павельчук. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 148 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 13. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Система технологій в галузі механізації та електрифікації сільського господарства» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної та дистанційної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» / А.В. Рудь, М.М. Корчак. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 87 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машини і обладнання в тваринництві» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 352 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Грушецький С.М. Експлуатація машин  і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 2СТН  курсу спеціальності  015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Експлуатація машин і обладнання» здобувачами першого (бакалавського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. С.М. Грушецького. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 184 с. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Грушецький С.М. Експлуатація машин  і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний у системі електронного навчання Moodle, розроблений для студентів 4  курсу спеціальності  015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)» ОС  бакалавр, денної / заочної форми навчання / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Грушецький С.М. Технічне обслуговування машин і обладнання [Текст] : [ електронний навчальний курс, розміщенний  у системі електронного навчання Moodle, розроблений для професійної перепідготовка військовослужбовців, звільнених в запас за програмою «Аграрний менеджмент» (проект «Україна-Норвегія») / С.М. Грушецький, А.В. Рудь – Подільський держ. агр.- техн. ун-т – Кам'янець – Подільський : ПДАТУ, 2021. (НМР ПДАТУ протокол № 5 від 23 лютого 2021 року).
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування технологічних процесів у рослинництві» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 32 с. (НМР ПДАТУ протокол № 7 від 20 травня 2021 року).
 • Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 60 с. (НМР ПДАТУ протокол № 7 від 20 травня 2021 року).
 1. Методичні рекомендації для проходження виробничої практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія» / С.М. Грушецький, А.В. Рудь. За ред. А.В. Рудя. – Камʼянець-Подільський : ПДАТУ, 2021. – 52 с. (НМР ПДАТУ протокол № 7від 20 травня 2021 року).