АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ДОВКІЛЛЯ

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ДОВКІЛЛЯ

 

У сучасному світі, де зміна клімату стає все більшою загрозою, а джерела кінцевих палив залишаються обмеженими, альтернативна енергетика здобуває все більшу популярність і визнання. Заміна традиційних  джерел енергії на чистіші та більш ефективні альтернативи є необхідними умовами для сталого розвитку та збереження навколишнього середовища. Саме тому здобувачами освіти та викладачами кафедри хімії нашого університету було організовано і проведено круглий стіл на тему "Альтернативна енергетика та довкілля". Подія відбулася у 52 аудиторії другого корпусу. Круглий стіл об'єднав студентів та викладачів, зацікавлених у питаннях сталого розвитку та захисту довкілля. Під час заходу учасники обговорювали різні аспекти альтернативної енергетики, включаючи переваги використання відновлюваних джерел енергії, технологічні інновації, а також  екологічну складову впливу на довкілля. Було розглянуто найбільш привабливі альтернативні джерела енергії, як от сонячну енергію, біоенергію – вид альтернативної енергетики, який використовує біологічні речовини або організми для виробництва енергії, геотермальну енергетику – вид альтернативної енергетики, яка використовує тепло, що зберігається в  шарах землі, для виробництва електроенергії або тепла.

Як підсумок, зазначили, що альтернативні джерела енергії представляють важливий ресурс у контексті розвитку сталої енергетики та зменшення впливу на навколишнє середовище. Вони є відновлюваними джерелами енергії, що дозволяє зменшити залежність від традиційних її видів. Проте, щоб максимально використати потенціал цих джерел енергії, необхідно розвивати технології виробництва та використання, а також вдосконалювати законодавство та інфраструктуру. Крім того, важливо вирішити екологічні та соціальні аспекти на всіх рівнях. Отже, альтернативні джерела енергії мають ключову роль у створенні енергетичної системи майбутнього, яка буде стійкою, ефективною та екологічно чистою. Вирішення викликів та максимальне використання переваг цих джерел енергії допоможе забезпечити стале та екологічно безпечне майбутнє для народонаселення світу.

Матеріал підготувала доцент кафедри хімії Раїса ЯМБОРАК