Навчально-науковий інститут дистанційної освіти: триває підготовка до дистанційного проведення літньої екзаменаційної сесії

Створенню належної мотивації до навчання сприяє чітке визначення на початку курсу та доведення до студентів критеріїв оцінювання залежно від виконаної студентом навчальної роботи.

За допомогою платформ Moodle та Zoom НПП навчально-наукового інституту дистанційної освіти завершують відпрацювання семінарських та лекційних занять з дисциплін.

На сьогодні головним питанням є:

  • забезпечення контролю за проведенням літньої екзаменаційної сесії;
  • обговорення дистанційного проведення консультацій, щодо підготовки студентів усіх спеціальностей до іспитів і заліків.

Особливо відповідальний період настав для здобувачів вищої освіти, які у червні завершують своє навчання в університеті (з 1 червня 2020 року у них вже розпочалася заліково-екзаменаційна сесія). Так, з 15 по 17 червня 2020 року викладачі кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін провели дистанційні підсумкові заняття з дисципліни «Філософія» зі студентами першого та другого року навчання усіх спеціальностей.

Минулого тижня викладачами кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання згідно розкладу за допомогою засобів дистанційного спілкування проводились лекційні, практичні та лабораторні заняття.

Завідувачем кафедри математичних дисциплін інформатики і моделювання, кандидатом технічних наук Громиком Андрієм Петровичем 02.06.2020 року в онлайн режимі разом із здобувачами вищої освіти денної форми навчання і викладачами кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти було проведено круглий стіл на тему: «Впровадження математичних методів в економіці». Учасниками було наголошено на актуальності зазначеної тематики і обговорено з приводу цього низку питань.

Викладачі кафедри Громик А.П. та Гаврилюк В.М. під час третього етапу наукового онлайн-стажування «Академічна доброчесність» продовжують ознайомлюватися з нормативно-правовими документами щодо освітньо-наукової діяльності в закладах вищої освіти країн Європи.

Після круглого столу 12.06.2020 р. проведено засідання кафедри  на якому було розглянуто такі питання:

  1. заслухано НПП щодо готовності до проведення сесії для здобувачів вищої освіти ПДАТУ, в умовах розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19;
  2. інформацію про надходження матеріалів, укладання програми та підготовку до проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти «Інноваційний потенціал сучасної науки»
  3. інформацію про підготовку до оцінювання НПП кафедри.

Упродовж 8-12 червня представники ЗВО і наукових установ України мали змогу пройти навчання за програмою вебінарів із використання бази даних Web of Science Core Collection. Організатором вебінарів стала провідна компанія Clarivate Analytics. Лектор – Ірина Тихонова, експертка з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії.

Кафедра іноземних мов ННІДО активно взяла участь у даному навчанні.

В програмі навчання відбулися вебінари на наступні теми:

  1. 8 червня 2020 - Публікації в міжнародних виданнях.
  2. 10 червня 2020 - Що нам готує новий інтерфейс Web of Science Core Collection.
  3. 11 червня 2020 - Можливості аналітичного інструменту InCites.
  4. 12 червня 2020 - Критерії та процедура відбору видань до Web of Science Core Collection.

Впродовж навчання було розкрито багато цікавих та корисних для науковців питань, зокрема щодо критеріїв якості наукових видань; процедури подачі видання для оцінки та критерії за якими проходить відбір; ролі, права та обов'язків авторів, рецензентів, членів редколегії; обов'язкових технічних елементів: сайт, ISSN, DOI; небажаності гостьового авторства науковців, вибір журналу відповідно до тематики наукового дослідження тощо.

Платформа Web of Science модернізується та оновлюється. Вже доступний для перегляду новий інтерфейс з базовим пошуком. За даними Web of Science можна визначити яку кількість документів, якого типу надрукували науковець, установа, країна яку кількість цитувань у яких виданнях було отримано, та автоматично розрахувати h-index (індекс Гірша) та середню цитованість документу.

Крім цього, доктор філософських наук, професор Попович Микола Дмитрович 5 червня 2020 року прийняв участь онлайн у ІІІ міжнародній конференції (Румунія), і виступив з докладом на тему: «Філософське осмислення антропологічного виміру культури».

Директор навчально-наукового інституту
дистанційної освіти,
доктор економічних наук, доцент
Юлія Волощук