Навчально-науковий інститут дистанційної освіти: студенти демонструють високий рівень відповідальності

Дистанційне навчання – це віртуальний науково-навчальний простір, організований у спеціально створеному освітньому середовищі за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту, враховуючи карантинні застереження, продовжують провадити освітньо-наукову діяльність в онлайн режимі

Зокрема, зі студентами-магістрами 1 курсу спеціальності «Агроінженерія» відбулася онлайн лекція завідувача кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін Кіріки Діани Володимирівни на тему: «Юридична відповідальність за правопорушення в аграрному секторі економіки». Метою заняття стало розкриття сутності правопорушень в сфері АПК та дослідження примусово-забезпечувальних заходів державного примусу за їх вчинення. На лекції були розглянуті загальні засади відповідальності учасників господарських відносин та види юридичної відповідальності за правопорушення в АПК. Окрема увага була приділена захисту прав споживачів сільськогосподарської продукції на тлі антимонопольно-конкурентних відносин.

Кандидатом історичних наук Боднар Аллою Миколаїівною та кандидатом філософських наук Колосюк Іриною Анатоліївною були проведені заняття з дисципліни «Філософія» в режимі відео-конференцій зі студентами 1-х та 2-х курсів усіх спеціальностей. Метою занять було довести студентам основні аспекти буттєвих проявів людської особистості та розібрати співвідношення понять людина-індивід-особа-особистість-індивідуальність. Було також проведено контроль виконання поставлених завдань, надано консультації щодо закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни.

На кафедрі математичних дисциплін, інформатики і модулювання проведено кафедральний науково-методичний семінар. Викладачами кафедри було виголошено доповіді: «Реалізація компетентного підходу у навчанні математики та інформатики»; «Використання інформаційних комп’ютерних технологій при вивченні економічних дисциплін»; «Впровадження електронних підручників в навчальний процес»; «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при вивченні дисципліни  вища математика»; «Методика використання наочностей під час проведення лекційних та практичних занять за допомогою дистанційних засобів навчання». Під час семінару НПП кафедри активно долучалися до обговорення доповідей у яких було розглянуто низку проблемних питань і запропоновано шляхи їх вирішення.

Доцентами кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання Семенишиною Іриною Віталіївною, Мушеник Іриною Миколаївною та Марчук Наталією Анатоліївною спільно зі своїми здобувачами освіти було проведено круглий стіл на тему: «Математична освіта: навчання орієнтоване на досягнення успіху». Було обговорено низку питань та представлено доповіді студентами.

Так, Ангеліна Антименюк зробила доповідь на тему «Гейміфікація в освіті», Куртик Аркадій – «Кейс-технології та кейс-уроки», Максимюк Олег поділився інформацією про STEM-освіту.

Варто відмітити, що студенти досить швидко адаптувалися до дистанційних умов навчання. Перехід на нові технології в умовах відсутності аудиторних занять яскраво демонструє рівень відповідальності кожного учасника освітнього процесу!

Не зупиняється і організаційна робота співробітників навчально-наукового інституту дистанційної освіти. В дистанційному режимі на платформі Zoom проведено чергове засідання кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін. Було опрацьовано питання підготовки до літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 року, затвердженні методичні роботи, зокрема, удосконалення навчально-методичних матеріалів у системі Moodle.

Заступником директора навчально-наукового інституту дистанційної освіти з виховної роботи Колосюк Іриною Анатоліївною, з метою попередження поширення коронавірусу COVID-19, проведено бесіди-роз’яснення з питань важливості дотримання заходів особистої безпеки здобувачами вищої освіти зі студентами заочної форми навчання.

Заступник директора навчально-наукового інституту
дистанційної освіти з виховної роботи,
кандидат філософських наук, доцент
Ірина Колосюк