Навчально-науковий інститут дистанційної освіти: карантинні обмеження створюють нові можливості в освітньому процесі

Вже третій місяць в нашій країні триває карантин, пов'язаний із всесвітньою пандемією коронавірусу. Особисто для кожного продовжується період припинення зустрічей з рідними, друзями, колегами, учнями та перебування ізольованим вдома. Все стало дистанційним: спілкування, навчання, вирішення життєвих та професійних питань, навіть контроль і мотивація.

Проте, такі кризові умови сьогодення створюють і нові можливості. Викладачі навчально-наукового інституту дистанційної освіти продовжують свою професійну діяльність.

Минулого тижня науково-педагогічними працівниками кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання, згідно розкладу, за допомогою засобів дистанційного спілкування проводились лекційні, практичні та лабораторні заняття.

Асистентом кафедри математичних дисциплін інформатики і моделювання кандидатом економічних наук Гаврилюк В. М. 5-го червня 2020 року в онлайн режимі разом із здобувачами вищої освіти денної форми навчання і викладачами кафедри математичних дисциплін, інформатики і моделювання навчально-наукового інституту дистанційної освіти було організовано круглий стіл на тему: «Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством». Учасниками було наголошено на актуальності зазначеної тематики  і обговорено з приводу цього низку  питань.

Завідувачем кафедри математичних дисциплін інформатики і моделювання кандидатом технічних наук, доцент Громиком А. П. проведено в онлайн режимі іспит із студентами випускного 4-го курсу спеціальності 191 «Геодезія та землеустрій» з дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі».

Викладачі кафедри Громик А.П. та Гаврилюк В.М. під час другого етапу наукового онлайн-стажування «Академічна доброчесність» взяли участь у презентаціях стипендіальних і грантових програм, а також порядку подання заяв на фінансування навчання і проведення наукових досліджень у польських закладах вищої освіти (програми SEW при Варшавському Університеті) та «Освітні програми Європейської Комісії»; вебінарах:  Рішення Turnitin на сприяння академічній доброчесності (ключові спікери регіональні менеджери Turnitin Катерина Левченко та Віталія Архіпова ) та«European Network for Academic Integrity» (ключовий спікер доктором філософії Томашом Фолтенекомдоцент кафедри інформатики та координатор академічної доброчесності факультету бізнесу та економіки Університету Менделя в Брно, Чехія)

9-го червня 2020 року доцентом кафедри математичних дисциплін інформатики і моделювання кандидатом фізико-математичних наук Марчук Н.А. проведено онлайн засідання круглого столу на тему: «Вчені математики України. Життєвий і науковий шлях академіка НАН України А.М. Самойленко». У роботі  круглого столу взяли участь викладачі кафедри і студенти ПДАТУ.

Після круглого столу було  проведено засідання кафедри математичних дисциплін інформатики і моделювання на якому було розглянуто такі питання:

  • заслухано НПП щодо рекомендації до друку їхніх навчально-методичних праць;
  • інформацію про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених і здобувачів вищої освіти «Інноваційний потенціал сучасної науки»;
  • підготовка до проведення сесії для здобувачів вищої освіти ПДАТУ.

Також, 9 червня кафедра іноземних мов провела розширене очне засідання із дотриманням необхідних санітарних вимог. На засіданні кафедри головувала директорка навчально-наукового інституту дистанційної освіти Волощук Юлія Олександрівна, оскільки на порядку денному було заслуховування звіту завідувачки кафедри іноземних мов, Гуменюк Ірини Іллівни, з метою надання їй рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента. Заслухавши звіт та обговоривши усі пункти, кафедра одноголосно рекомендувала членам вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету розглянути питання про присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов кандидату філологічних  наук Гуменюк Ірині Іллівні.

          10-го червня 2020 року кафедрою теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін було проведено засідання кафедри онлайн та розглянуто такі питання:

  • заслухано НПП щодо рекомендації до друку їхніх навчально-методичних праць;
  • інформацію про підготовку до проведення Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції «Історія Подільського державного аграрно-технічного університету в персоналіях»;
  • особливості проведення іспитів та заліків для здобувачів вищої освіти ПДАТУ.

Доцентом Колосюк І.А. проведено в онлайн режимі іспит із студентами випускного 3-го СТН курсу спеціальності 201 «Агрономія» з дисципліни «Філософія». Боднар А.М. організувала онлайн-консультацію зі студентами 1-х курсів, щодо підготовки написання підсумкової роботи з навчальної дисципліни «Філософія». Викладач вважає, що важливим результатом консультацій є успішне дистанційне проходження студентами тестів за обговореними темами.

Навчально-науковий інститут дистанційної освіти впевнено прийняв карантинний виклик і повністю забезпечує провадження освітнього процесу в дистанційному режимі.

Директорка навчально-наукового
інституту дистанційної освіти,
доктор економічних наук, доцент
Юлія Волощук