Атестація співробітників навчально-наукового інституту енергетики з енергобезпеки

На підставі наказу №41 від 15 березня 2021року " Про створення комісії для проведення перевірки знань "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" адміністративно-технічного та інженерно-технічного персоналу" 17 та 19 травня 2021 року проведено засідання комісії по перевірці знань з електробезпеки, безпеки праці та пожежній безпеці.

Викладачі ННІЕ та інженерно-технічний персонал ПДАТУ пройшли відповідні заняття та склали тести на знання «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»  у відповідності до вимог безпеки під час обслуговування електроустановок (ДНАОП 0,001,2198) з метою створення безпечних умов праці, запобігання шкідливим виробничим факторам та профілактики виробничого травматизму серед працівників.

У перспективі заплановано проведення занять з енергобезпеки співробітниками інших факультетів та інституту.

Директор навчально-наукового інституту енергетики
кандидат технічних наук, професор
Людмила Михайлова