Соціально-психологічна підтримка слухачів курсі в рамках проєкту «Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему»

В межах реалізації проекту "Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему" (м. Кам'янець-Подільський) зі слухачами систематично проводяться індивідуальні та групові заняття з соціально-психологічної адаптації. Одне з таких тренінгових онлайн-занять відбулося 10 березня з однією з трьох підгруп слухачів і було спрямоване на формування у останніх навичок саморегуляції з профілактики стресів та оволодіння комплексними прийомами психологічної терапії в постстресовий період.

Тренінг з назвою "Стрес: комплексні способи подолання. Профілактика" має на меті: усвідомлення  значення ключових понять, особистої відповідальності за власні емоції та дії в стресовому стані:  підвищення рівня психологічної̈ компетентності слухачів;. зміни в переконаннях, емоційних та поведінкових реакціях; оволодіння низкою практичних вмінь саморегуляції та практичними навиками роботи з уявою як ресурсом; здійснення глибокого самоаналізу; формування  мотивації до пізнання та вдосконалення себе; свідоме ставлення до власного здоров'я, в стресових ситуаціях у власному житті.

Психолог проекту Ляска О.П., кандидат психологічних наук, викладач з 30-літнім стажем, розглянула разом зі слухачами природу стресу як психологічного явища, можливості його прояву, інструменти для його виявлення та управління ним, засоби з комплексного запобігання стресу та подолання його наслідків.

Протягом заняття домінував  емоційно-комфортний, психологічно безпечний простір. Учасники змогли відчути на собі вплив позитивних емоцій та бажання їх в собі підтримувати і культивувати. Особливий інтерес викликали вправи практичного блоку, де представлені доступні методики для формування практичних навичок дії в стані стресу та способи саморегуляції власним емоційним станом.

Директор Центру виховної роботи
і соціально-культурного розвитку
Альона Кузема