ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОС «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 051 «ЕКОНОМІКА» ТА 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

На кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ННІБіФ у грудні місяці 2023 року відбувся захист кваліфікаційних магістерських робіт за спеціальностями 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. Захисти відбулися відповідно до затвердженого графіку та за стандартами вищої освіти.

Захід розпочав директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів доктор економ. наук, професор Микола МІСЮК, який привітав усіх присутніх і побажав успіхів магістрам у захисті кваліфікаційних робіт.

Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень професійної підготовки, фахово представили свої роботи, аргументовано відповіли на поставлені членами комісії та присутніми запитання, проявили креативність і нестандартне мислення у розв’язанні проблем у сфері економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Голови (доктори економ. наук, професори Наталія КОРЖЕНІВСЬКА і Катерина ВОЛОЩУК) та члени екзаменаційної комісії підкреслили, що всі роботи відзначаються актуальністю і науковою новизною, чітким визначенням мети та конкретних завдань дослідження; обґрунтуванням теоретичної та методичної бази; якісним виконанням аналітичної та економічної частини роботи; обґрунтуванням пропозицій та апробацією отриманих результатів.

Колектив кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щиро вітає усіх здобувачів вищої освіти ОС «магістр» із успішним захистом та бажає їм успіхів у майбутніх кар’єрних звершеннях та в подальших наукових дослідженнях!

Завідувач кафедри, д-р екон. наук, професор Наталія КОРЖЕНІВСЬКА,

Канд. екон. наук, доцент Нонна КОВАЛЬ