Захист кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання

 

 25 грудня на кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем відбувся захист кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. Захист відбувся відповідно до затвердженого графіку та за стандартами вищої школи.

Розпочав захід директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної освіти Андрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ, який побажав успіхів магістрам у захисті кваліфікаційних робіт та щоб знання та досвід, накопичені під час навчання в університеті, допомогли обрати правильний та перспективний шлях життя!

Члени екзаменаційної комісії підкреслили, що всі роботи відзначаються актуальністю та науковою новизною, чітким визначенням мети та конкретних завдань дослідження; обґрунтуванням теоретичної та методичної бази; якісним виконанням аналітичної частини роботи; обґрунтуванням пропозицій, та апробацією отриманих результатів.

Бажаємо нашим випускникам успіхів у майбутніх кар’єрних звершеннях і наукових дослідженнях.