Відкриття філії кафедри та ознайомлення студентів з базою практики

З метою поліпшення якості підготовки фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування», посилення практичної спрямованості навчального процесу та необхідності забезпечення якісної професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти , кафедра обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу підписала угоду про відкриття філії кафедри у ТОВ «Агродім Велес» село Гаврилівці Кам’янець-Подільського району.

Керівник підприємства Богачик Віталій Вікторович ознайомив здобувачів вищої освіти  з роботою підприємства та зазначив, що виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах.

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  ознайомилися з структурою підприємства, бухгалтерською  службою, характером організації діяльності та управління підприємства.

Завідувач кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу
Інна ЦВІГУН