Відбулася V Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»

6 травня 2020 року кафедрою менеджменту, публічного управління та адміністрування Подільського державного аграрно-технічного університету було проведено V Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» при організаційній підтримці ректорату університету, керівництва економічного факультету та активної співпраці з Комратським державним Університетом (м. Комрат, Республіка Молдова); Варшавським університетом природничих наук (SGGW), (м. Варшава, Республіка Польща); Університетом Яна Амоса Коменського (UJAK), (Республіка Чехія); Білоруським державним аграрним технічним університетом (м. Мінськ, Республіка Білорусь); Білоруською державною сільськогосподарською академією (м. Горки, Республіка Білорусь).

Метою даного заходу було здійснення обміну досвідом серед молодих вчених і здобувачів вищої освіти та висвітлення актуальних питань теорії та практики сучасного менеджменту та публічного адміністрування.

На конференції були розглянуті питання: управління соціально-економічними процесами в умовах глобалізації; актуальні питання розвитку теорії та практики управління підприємством та його підсистемами; сучасна парадигма стратегічного та інноваційного менеджменту; підходи до управління людськими ресурсами та знаннями підприємства; галузеві та регіональні аспекти менеджменту, публічне та ділове адміністрування; проблеми маркетингу і логістики в умовах глобалізації; сучасні інформаційні технології в управлінні підприємством; тенденції розвитку фінансового та страхового менеджменту в умовах вітчизняного та світового ринку; правове, документаційне та обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень.

До оргкомітету надійшло 162 тези доповідей від 136 авторів.

Відеоконференція відбулась на високому науковому рівні з використанням платформи Zoom та завдяки участі представників вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів та наукових установ Кам'янця-Подільського, Чернівців, Вінниці, Тернополя, Львова, Києва, Умані, Сум, Мелітополя, Харкова, Дніпра, міст Білорусії і Польщі. Така широка географія свідчить про зростання рівня конференції, широкі міжвузівські зв'язки, розширення зв'язків науки і виробництва, взаємне збагачення різних за напрямами досліджень провідних наукових шкіл.

Електронний збірник конференції після рекомендації до опублікування вченою радою ПДАТУ буде розміщений на сайті та у репозитарії університету.

Завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук, професор
Алла Чикуркова