Розвиток навичок soft skills аспірантами спеціальності 073 «Менеджмент» на платформі «SCIENTIFIC DISCUSSIONS AND SOFT SKILLS TRAININGS»

 «Soft skills» – невід’ємні складові формування конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти у XXI столітті, які реалізуються в усіх сферах діяльності і стають сьогодні надзвичайно популярними, адже спрямовані на розширення особистісних та професійних компетенцій таких як креативність, інтелектуальний розвиток, критичне мислення, комунікабельність, уміння працювати в команді.

Вже стало доброю традицією аспірантів навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів брати участь у різноманітних науково-дискусійних платформах з метою розвитку навичок «Soft skills». 15 листопада 2023 р. аспіранти спеціальності 073 «Менеджмент» взяли участь  у міжнародному  міжвузівському семінарі у рамках платформи «SCIENTIFIC DISCUSSIONS AND SOFT SKILLS TRAINING», який відбувся у Хмельницькому національному університеті (керівник - д-р екон. наук, професор Марія ДИХА).

Від нашого університету цікаву і актуальну доповідь на тему «Особливості управління економічною безпекою аграрних підприємств» презентував аспірант спеціальності 073 «Менеджмент» Віталій КУБЕЙ (науковий керівник – д-р екон. наук, професор Алла ЧИКУРКОВА). Доповідач розкрив власне бачення змісту економічної безпеки, зазнаючи, що як потенціал підприємства, економічна безпека, реагуючи на всі зовнішні та внутрішні загрози та проблеми, отримує стимул щодо позитивних результативних змін у фінансових та соціальних показниках роботи підприємства. Висвітлив передумови, особливості і підходи до проведеного дослідження, а також інструменти управління економічною безпекою в контексті досліджуваних доповідачем аграрних підприємств.

За результатами роботи платформи аспірантами і науковими керівниками отримано сертифікати.

Бажаємо нашим аспірантам успіхів і нових здобутків на ниві наукових і прикладних досліджень! 

Гарант ОНП «Менеджмент» Алла ЧИКУРКОВА