Проведено круглий стіл з роботодавцями

11 березня 2020 року на економічному факультеті відбулося засідання круглого столу студентського самоврядування, роботодавців, студентів, робочих проектних груп освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

В обговоренні актуальних проблем підготовки бакалаврів і магістрів та якості представлених освітньо-професійних програм взяли участь: проректор з навчальної роботи, професор Ясінецька І.А.; декан економічного факультету, професор Місюк М.В.; завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, професор Чикуркова А.Д. (гарант по спеціальності «Менеджмент»); професор кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Жук М.В. (гарант по спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»); члени проектних груп доценти Славіна Н.А., Покотильська Н.В.; студенти Боднар У.О., Белінський В.О., Годнюк С.М., Іваськів Н.О., Юр'єва О.І. та інші.

Присутні на засіданні роботодавці Генеральний директор ТОВ "Український кристал" Юрєв В.В.; заступник голови СВК «Летава» Горбач С.І.; директор ПП «Підлипний А.П.» Підлипний А.П.; начальник Кам'янець-Подільського управління ГУ ДПС у Хмельницькій області, к.е.н. Бєлко І.А.; начальник управління надання адміністративних послуг Кам'янець-Подільської міської ради Остафійчук І.В. висловили свою думку про обґрунтованість розроблених освітньо-професійних програм, які дозволять забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та набути здобувачами вищої освіти програмних компетентностей зі спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування».

На засіданні були порушені дискусійні питання щодо можливостей дуальної освіти, вимог роботодавців до потенційних працівників, важливості наукової роботи здобувачів вищої освіти, набуття ними практичних навичок під час практик. Підводячи підсумки, учасники круглого столу підкреслили відповідність щодо послідовності вивчення дисциплін, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів розглянутих освітньо-професійних програм, що відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями, що сприятимуть забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та створенню умов для усебічного розвитку особистості здобувачів.

Завідувач кафедри менеджменту,
публічного управління та адміністрування,
доктор економічних наук, професор
Алла Чикуркова

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Витяг з протоколу
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Другий рівень вищої освіти (магістерський)
Витяг з протоколу
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Витяг з протоколу
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3
Другий рівень вищої освіти (магістерський)
Витяг з протоколу
Рецензія 1
Рецензія 2
Рецензія 3