Підсумки проведення ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції науковців та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти»

 

Презентація дослідницьких результатів науковців і здобувачів вищої освіти у рамках щорічних наукових конференцій – добра традиція кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів Закладу вищої освіти «Подільський державний університет». І 17 травня вже ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція науковців та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» стала майданчиком для обговорення актуальних наукових проблем та трендів управління та адміністрування.

Конференція була проведена при організаційній підтримці ректорату університету, керівництва навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів та активної співпраці з Академією прикладних наук у Познані (Польща), Аграрним університетом (UR) (м. Краків, Польща), Варшавським університетом природничих наук (SGGW) (Польща), Університетом прикладних наук в Тарнові (Польща), Університетом торгівлі і послуг в Познані (Польща), Університетом Південної Богемії в Чеських Будейовіцах (Чеська республіка), Університетом Данубіус (Словацька Республіка), Комратським державним університетом (Республіка Молдова), Державним аграрним університетом Молдови (Республіка Молдова), Політехнічним університетом Картахени (Іспанія), Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», Миколаївським національним аграрним університетом, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Хмельницьким національним університетом та іншими навчальними закладами.

Відкрив конференцію директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України Микола МІСЮК. У своєму виступі він підкреслив особливу важливість проведення таких заходів серед науковців і здобувачів з точки зору актуальності розгляду і аналізу перспектив розвитку сучасного управління соціально-економічними процесами в умовах війни та в поствоєнний період, а також трансформації системи менеджменту в контексті реагування на виклики сьогодення. До вітання директора приєдналася модератор конференції, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Гарант ОП Менеджмент Алла ЧИКУРКОВА, яка акцентувала увагу учасників на актуальності проблематики конференції, необхідності подальшого й поглибленого вивчення аспектів сучасної парадигми стратегічного, кадрового, інноваційного, фінансового та страхового менеджменту; галузевих та регіональних аспектів менеджменту; управління проєктами та програмами розвитку соціально-економічних систем в умовах євроінтеграційних процесів.

Окремо зупинилася на важливості залучення майбутніх докторів філософії і магістрів до наукових конференцій, які збагачують їх досвід встановлення комунікацій з аудиторією та забезпечують процес оприлюднення результатів їх наукових пошуків. Колектив кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування  побажав учасникам конференції цікавих дискусій з теорії і практики сучасного менеджменту, публічного управління та адміністрування.

На конференції були розглянуті такі тематики:

 1. Управління соціально-економічними процесами в умовах війни та в поствоєнний період.
 2. Трансформація системи менеджменту в контексті реагування на виклики сьогодення.
 3. Сучасна парадигма стратегічного, кадрового, інноваційного, фінансового та страхового менеджменту.
 4. Галузеві та регіональні аспекти менеджменту.
 5. Управління проектами та програмами розвитку соціально-економічних систем в умовах євроінтеграційних процесів.
 6. Публічне управління та публічна служба.
 7. Державна політика та врядування.
 8. Публічне та ділове адміністрування.
 9. Проблеми маркетингу і логістики в умовах глобалізації.
 10. Сучасні інформаційні технології в управлінні. Цифровий розвиток та електронна демократія.
 11. Правове, документаційне та обліково-аналітичне забезпечення управлінських рішень.

В оргкомітет конференції автори надіслали понад 80 тез доповідей. Здобувачі усіх рівнів вищої освіти представили результати своїх досліджень. Висока якість проведених здобувачами досліджень та актуальність обраної тематики дозволили забезпечити атмосферу дружньої академічної дискусії під час конференції. Переможцями ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» серед здобувачів вищої освіти стали: Ілля Осадчук, Богдан Харченко, Сергій Семенов, Володимир Матіяш, Юрій Курило.

Підсумки наукових пошуків учасників конференції після рекомендації до опублікування Вченою радою ЗВО «ПДУ» будуть розміщені у формі електронного збірника матеріалів конференції в PDF-форматі на сайті та репозитарії університету.

Дякуємо усім нашим учасникам, які не зважаючи на воєнний стан, усі труднощі, у такий складний для нашої країни час не зупиняються у своєму розвитку, вивчають актуальні та цікаві теми, з вірою у перемогу продовжують свої наукові дослідження!

 

Завідувач кафедри менеджменту,

публічного управління та адміністрування ,

д-р екон. наук, професор Алла  ЧИКУРКОВА