Підсумки науково-педагогічного стажування аспірантів спеціальності 073 «Менеджмент»

Науково-педагогічне стажування – це стажування, метою якого є підвищення рівня теоретичної та практичної педагогічної підготовки, проведення дослідницької діяльності, опанування новітніми освітніми технологіями. Онлайн стажування надає можливість нашим аспірантам в умовах військових подій отримати нові теоретичні знання, опанувати новітні унікальні методики, набути досвіду викладацької діяльності, здійснити обмін корисною інформацією із зарубіжними колегами та отримати нові наукові зв’язки.

Пройти навчання та отримати цінні знання від компетентних лекторів – основна ціль стажування. 

Здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) спеціальності 073 «Менеджмент» Сергій ДІДУХ і Юрій КУРИЛО завершили Міжнародне онлайн-стажування на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща, яке тривало з 18 вересня по 29 жовтня 2023 року.

Програма стажування передбачала опрацювання таких проблемних питань:

  1. Вступ. Мобільність в освіті.

  2. Європейська та польська системи вищої освіти в Польщі.

  3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.

По завершенні стажування і написання наукової роботи аспіранти отримали сертифікати.

 

 

Гарант ОНП «Менеджмент»

Алла ЧИКУРКОВА