ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Тренінг за результатами закордонного стажування в Ягеллонському університеті (Польща) провели 3 червня 2024 року на кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності д-р екон. наук, професор ВОЛОЩУК Катерина Богданівна та канд. екон. наук, доцент ЗАХОДИМ Марина Володимирівна,.

 Мета тренінгу: використання фандрейзингу та проєктної діяльності в освітньому процесі при проведенні наукових досліджень для гармонізації інноваційного розвитку освіти, науки, бізнесу задля швидкої відбудови і відновлення та інтеграції України у Європейський економічний простір. Досягнення поставленої мети можливе на основі постійного оновлення теоретичних знань, набуття практичних навичок та досягнення вагомих результатів індивідуальних траєкторій науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти.

Модератори тренінгу представили презентації призових проєктів розроблених за їх безпосередньою участю під час проходження міжнародного стажування. Катерина ВОЛОЩУК презентувала проєкт «Освіта, наука, бізнес, інновації: міждисциплінарний контекст», Марина ЗАХОДИМ «Диджиталізація освітнього процесу ЗВО в умовах реформування вищої освіти в Україні». Під час тренінгу відбулось обговорення практичних аспектів використання європейського досвіду фандрейзингу та організації проєктної діяльності у навчально-науковому інституті бізнесу і фінансів,  структурних підрозділах університету та у співпраці з іншими закладами освіти і бізнесу.

Рекомендовано при проведенні занять ширше розкривати можливості фандрейзингу та організації проєктної діяльності активізації інноваційного розвитку освіти, науки, бізнесу шляхом диджиталізації і створення нової платформи взаємодії учасників освітнього процесу, покращення якості надання освітніх послуг здобувачам освіти.

   

Інформацію підготували: Катерина ВОЛОЩУК, Марина ЗАХОДИМ