Наукові зустрічі на кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з аспірантами та випускниками спеціальності 051 «Економіка»

Наукова робота є основою прогресу та розвитку у всіх сферах життя. Її важливість полягає в тому, що вона сприяє розширенню знань, розв'язанню складних проблем, вдосконаленню технологій та підвищенню якості життя. Це процес систематичного дослідження, аналізу та висновків, які допомагають розуміти світ навколо нас. Наукова робота стимулює інновації, сприяє розвитку нових технологій та методів у всіх галузях, від медицини до інженерії та соціальних наук. Крім того, наукова робота сприяє розвитку критичного мислення та аналітичних навичок, формує базу для освіти й навчання, сприяючи поширенню знань та відкриттю нових можливостей. Вона є однією з основних складових суспільного прогресу та досягнень людства. Тому, завжди важливо розвивати співпрацю молодих науковців, їх наукових керівників та провідних фахівців задля досягнення результативних відкриттів та успішних захистів дисертаційних робіт.

Зустрічі аспірантів, випускників та досвідчених науковців  - це важливий інструмент для обміну знаннями, дослідницькими ідеями та досвідом. Ці зустрічі створюють платформу для співпраці між досвідченими вченими та молодими дослідниками, сприяють розвитку наукових ідей та стимулюють інновації в науці. Для аспірантів - можливість отримати поради від експертів у своїй галузі, поділитися своїми дослідженнями та отримати конструктивний фідбек. Для випускників - можливість спілкуватися з науковцями, знаходити можливості для співпраці та навіть отримувати поради щодо подальшої кар'єри.

21 грудня 2023 р. на кафедрі економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» відбулась чергова наукова зустріч Алли СУШАРНИК, аспірантки спеціальності 051 «Економіка» та Ярослава СУШАРНИКА, кандидата економічних наук, доцента кафедри публічного управління, менеджменту та інклюзивної економіки Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут", докторанта, випускника аспірантури. Науковим керівником молодих науковців є Микола МІСЮК, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, директор Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів. Позитивним результатом став обмін знаннями та досвідом, оскільки  Алла СУШАРНИК отримала оновлені концепції, ознайомилася з передовими методами досліджень та сучасними тенденціями у галузі економіки від досвідчених науковців. Фахівці кафедри надали поради у вирішенні проблемних питань, зокрема щодо досліджень та методології, що сприятиме покращенню якості наукових робіт. Обговорення ідей та проблем допомогли уточнити окремі гіпотези та методи наукового дослідження аспірантки. Ярослав СУШАРНИК поділився власним науковим та педагогічним досвідом, в тому числі з питань проходження акредитації за освітніми програмами та надав пропозиції з удосконалення освітньо-наукової програми зі спеціальності «Економіка», зокрема можливостей розширення переліку компетенностей.

Такі зустрічі створюють сприятливу атмосферу для обговорення актуальних проблем та тенденцій у світі науки, а також сприяють побудові мережі професійних зв'язків, що може призвести до майбутніх спільних проектів та співпраці. Крім того, вони сприяють поширенню нових ідей та розвитку наукових концепцій через відкрите обговорення та обмін думками між різними поколіннями науковців.

Зустрічі можуть стати початком спільних наукових проєктів між аспірантами та фахівцями кафедри, що сприятиме взаємному розвитку та досягненню нових наукових результатів. Для аспірантів це можливість побудувати мережу професійних зв'язків, яка може бути корисною для подальшої кар'єри в науці. Зустрічі аспірантів з фахівцями кафедри можуть стати цінним інструментом для особистого і наукового розвитку, сприяти обміну досвідом та співпраці, що забезпечить плідні результати у науковій сфері. 

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
Гарант ОНП «Економіка»
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА