Науково-практичний семінар для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»

9 листопада 2023 року для здобувачів вищої освіти рівня «Доктор філософії» спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент» було проведено  науково-практичний семінар на тему: «Економічне управління підприємством: практичні аспекти та наукові підходи». Метою заходу було розширення горизонтів наукової співпраці з виробничниками та роботодавцями, підвищення рівня практичної підготовки й адаптації до вимог сучасного ринку праці.

Питання для обговорення:

  1. Системна характеристика економічного управління підприємством.
  2. 2.Технологія вирішення завдань економічного управління в умовах ризиків.
  3. 3.Ситуаційне управління у воєнний та поствоєнний період.
  4. 4.Менеджмент персоналу як складова економічного управління сучасних підприємств.

До виступу був запрошений голова Фермерського господарства «Барда-2007» Йосип БОМК, з яким триває продуктивна й багатогранна співпраця науково-педагогічних працівників кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, студентів, аспірантів та докторантів.

Відкрив роботу семінару директор Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів, доктор економічних наук, професор Микола МІСЮК, який наголосив на важливості такого роду зустрічей для учасників освітнього процесу. Гаранти Освітньо-наукових програм спеціальностей 051 «Економіка» - доктор економічних наук, професор Наталія КОРЖЕНІВСЬКА та 073 «Менеджмент» - доктор економічних наук, професор Алла ЧИКУРКОВА акцентували увагу учасників семінару про особливості співпраці у фокусі роботи з філіями кафедр та зі стейкхолдерами освітньо-наукових програм, що дозволяє поглибити практичну складову підготовки здобувачів вищої освіти та сприяє закріпленню теоретичних знань і фахових компетентностей.

В ході науково-практичного семінару були жваві дискусії та слушні запитання, які збагатили досвід і розширили коло можливостей подальшої співпраці. Проведений захід вкотре засвідчив, що поєднання теорії і практики – запорука якісного навчання фахівців з економічних спеціальностей.

Дякуємо Йосипу БОМКУ за презентацію фермерського господарства, досвіду управлінської діяльності, напрямів підвищення ефективності та уникнення економічних ризиків в умовах сучасних викликів.

 

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
Гарант ОНП «Економіка»
Наталія КОРЖЕНІВСЬКА