Відбулося засідання робочої проектної групи

12 березня 2020 року на інженерно-технічному факультеті Подільського державного аграрно-технічного університету відбулося засідання круглого столу науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів з питання проведення акредитації освітньо-професійних програм спеціальностей 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) та 274 «Автомобільний транспорт».

В обговоренні взяли участь гарант освітньо-професійних програм 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)», ректор університету, професор Іванишин В.В.; декан інженерно-технічного факультету, доцент Панцир Ю.І.; заступник декана з навчальної роботи, доцент Слободян С.Б.; члени робочої проектної групи, доценти Комарніцький С.П. та Замойський С.М.; гарант освітньо-професійної програми 274 «Автомобільний транспорт» Роляк О.А.; члени робочої проектної групи, професор Дуганець В.І. і доцент Краснолуцький П.П.; студенти спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» Стадник Б.М., Гвоздевський В.В., Решетник А.Р., Осядлий О.В. та студенти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Даценко О.О., Сеник І.В., Бобрик М.О., Шех В.О., Вершигора І.М. Участь у засіданні взяли стейкхолдери: директор ТОВ «Тімтранс» Пасічник М.Ф.; головний інженер ТОВ «Промтехнтранс» Татарін В.І.; начальник Кам'янець-Подільської автостанції ТОВ «Хмельницьктранс» Балла В.Т.

Особлива увага учасників круглого столу була приділена розробленню освітньо-професійних програм зазначених спеціальностей. Одноголосно було відзначено, що реалізація освітнього процесу повинна забезпечувати підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців у галузі транспорту та здійснюватися на основі якісного, сучасного матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного та кадрового забезпечення. У свою чергу, представники від виробництва акцентували увагу на отриманні здобувачами вищої освіти системи знань, умінь та безпосередньо практичних навичок у галузі через набуття компетентностей відповідно до вимог сьогодення.

До дискусії долучилися науково-педагогічні представники, які обговорили важливість та специфіку підготовки фахівців за спеціальностями 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та 274 «Автомобільний транспорт» у Подільському державному аграрно-технічному університеті, внесли пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо-професійних програм для підготовки затребуваних фахівців в сучасних ринкових умовах.

Завідувач кафедри транспортних
технологій та засобів АПК ПДАТУ,
кандидат технічних наук, доцент
Сергій Комарніцький

 

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»

Витяг з протоколу
Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Рецензія 1
Рецензія 2

Спеціальність 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Витяг з протоколу
Перший рівень вищої освіти (бакалаврський)
Рецензія 1
Рецензія 2
Другий рівень вищої освіти (магістерський)
Рецензія 1
Рецензія 2