Інженерно-технічний факультет: до сесії готові

Навчальний рік наближається до завершення. Попереду складання іспитів та заліків.

Так, асистентом кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту Кузьмінською І.М. проведено консультації з студентами 1 курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» з дисципліни «Матеріалознавство і ТКМ», під час яких задавались запитання не лише з тематики дисципліни, але й значна кількість запитань, що стосуються особливостей проведення заліково-екзаменаційної сесії в умовах карантину. За підсумками розмови можна сказати – студенти готові працювати в будь якому режимі.

Також кандидатом педагогічних наук, асистентом кафедри загальнотехнічних дисциплін Семенишеною Р.В. проведено підсумкове заняття з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів 1 курсу спеціальності «Агроінженерія» із використанням платформи ZOOM. Зокрема, студенти мали можливість перевірити свої знання з вивченого матеріалу в середовищі Moodle. Викладачем було запропоновано для перегляду презентації у програмі Power Point за розділами «Статика» та «Кінематика» з метою узагальнення та систематизації вивченого матеріалу. Студенти відповідально і активно займаються самостійним вивченням матеріалу й опановують усі інструменти та програми, які необхідні для роботи в дистанційному режимі.

Без порушення карантинних вимог відбулося засідання кафедри агроінженерії і системотехніки, де розглядалися нагальні питання щодо завершення поточного навчального року. У першу чергу обговорювалося питання дистанційної атестації здобувачів вищої освіти. Керівники дипломних проектів проінформували про хід виконання студентами-дипломниками кваліфікаційних робіт. Вартує зауважити, що дистанційне консультування дипломників їх керівниками дало позитивний результат.

Декан інженерно-технічного факультету,
кандидат технічних наук, доцент
Юрій Панцир