ТЕОРІЯ НА ПРАКТИЦІ

11 травня у студентів спеціальності «Агрономія» в польових умовах навчально-дослідного центру «Поділля» відбулося практичне заняття з дисципліни «Рослинництво» на тему: «Морфологічні ознаки та біологічні особливості озимого та ярого гороху». Заняття провела кандидат с.-г. наук, асистент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Катерина НЕБАБА.

Заняття видалося надзвичайно пізнавальним, оскільки дало змогу здобувачам вищої освіти ОС «бакалавр» поглибити і закріпити теоретичні знання, які вони отримали в навчальних аудиторіях. Студенти робили біометричний аналіз рослин гороху різних сортів та морфотипів, визначали фази росту та розвитку, вираховували кількість збережених рослин та густоту їх стояння, підраховували загальну кількість та кількість активних бульбочок, які уже почали формувати симбіотичний апарат на коренях рослин гороху.

 

Інформацію підготувала кандидат с.-г. наук,

асистент кафедри рослинництва, селекції та насінництва

факультету агротехнологій і природокористування

Катерина НЕБАБА