Репозитарій ПДАТУ поповнився на колективну монографію

26 травня 2021р. вчена рада Подільського державного аграрно-технічного університету рекомендувала до друку колективну монографію за загальною редакцією доктора економічних наук, професора Володимира ІВАНИШИН.

Колективна монографія «Наука XXI ст.: виклики та перспективи» є двотомним виданням, який містить 40 унікальних статей, загальним обсягом 38,76 обліково-видавничих аркушів.

Том 1 «Суспільні науки» складається з 3 розділів та присвячений суспільним наукам: економічним, історичним, філологічним та педагогічним. Автори наукових розвідок ґрунтовно проаналізували актуальну проблематику, провели власні дослідження та запропонували вартий уваги інструментарій та методологію вирішення тих чи інших питань.

Том 2 «Природничі науки» також містить три розділи у яких відображено результати наукових досліджень в галузі природничих наук, а саме сільське господарство, ветеринарні науки, науки про землю, фізичні та технічні науки. У розділах монографії розкриваються теми актуальні для розвитку, як сільського господарства, так і економічного прогресу в цілому. Кожний  розділ базується на ґрунтовному дослідженні, підтвердженому розрахунками, представленими в чітких графіках, таблицях та рисунках з авторським роз'ясненням та висновками.

Дана монографія, яка являє собою комплексне, багатоаспектне дослідження, безумовно варта уваги наукової спільноти, а результати досліджень, описаних у розділах монографії безперечно знайдуть практичне застосування в  різних галузях теоретичних та прикладних суспільних і природничих наук.

Зазначимо, що представлена монографія являє собою цілісне наукове дослідження прикладного характеру, що характеризується підбором сучасного та актуального матеріалу, застосуванням різних методів наукового аналізу, достатньою кількістю опрацьованих літературних джерел та новизною, та є цінним доробком у багатьох наукових галузях.

Пілотний проект отримав життя за сприяння наукової частини ПДАТУ в особі Загнітко Л.А., копіткої праці НПП кафедри іноземних мов і головного редактора наукових журналів університету Семенишеної Н.В. Дякуємо авторам та усім причетним за співпрацю!

Ознайомитись із монографією можна у репозитарії ПДАТУ.

Завідувач кафедри іноземних мов
Ірина ГУМЕНЮК