Будні аспірантів спеціальності 201 – Агрономія

Усупереч нелегким умовам воєнного стану, які несприятливо відображаються на всіх сферах соціально-економічного життя України, в тому числі на навчанні та виробництві, здобувачі ІІІ рівня освіти ЗВО «ПДУ» вдало поєднують ці дві важливі для майбутнього нашої країни складові.

Так, аспіранти спеціальності 201 Агрономія Максим КРИЖАНІВСЬКИЙ (1 рік навчання) (тема «Теоретичне обґрунтування агротехнічних заходів підвищення продуктивності зерна сої в умовах Лісостепу Західного») та Людмила ПОБЕРЕЖНА (2 рік навчання) (тема «Формування продуктивності нуту на зерно залежно від удобрення макро і мікро елементами в умовах Лісостепу Західного») під науковим керівництвом д-р. с-г. наук, професора Олега БАХМАТА активно працюють над своєю науковою роботою.

Незважаючи на те, що майже в усіх регіонах України спостерігається недостатня кількість опадів, слід зазначити, що досліди проведено та оформлено відповідним чином. Дослідження виконуються на належному методичному рівні, згідно поставлених завдань у розроблених індивідуальних планах науково-дослідної роботи аспірантів, що забезпечує отримання науково обґрунтованих даних, і дозволить на їх основі зробити об’єктивні висновки та вирішити поставлені завдання.

 

Інформацію підготував доктор сільськогосподарських наук,
професор кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін
Бахмат Олег Миколайович