208 Агроінженерія - ОС «бакалавр» на базі «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКЗПУК 1. Фінансове планування інженерної діяльності
ВКЗПУК 1. Фінансово-економічне обґрунтування інженерних рішень
ВКЗПУК 1. Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу
 
ВКФППК 2. Використання альтернативних джерел енергії
ВКФППК 2. Використання поновлювальних джерел енергії
ВКФППК 2. Використання нетрадиційних джерел енергії
 
ВКФППК 3. Системи точного землеробства
ВКФППК 3. Інноваційні технології в агропромисловому виробництві
ВКФППК 3. Сучасні інформаційні технології
 
ВКФППК 4. Електропривод та електрообладнання
ВКФППК 4. Електропривод в електромеханізованих установках
ВКФППК 4. Електропривод виробничих машин і механізмів
 
ВКФППК 5. Гідропривод с.г. техніки
ВКФППК 5. Гідравліка. Гідропневмоприводи сільськогосподарської техніки
ВКФППК 5. Автоматизація сільськогосподарського виробництва
 
ВКФППК 6. Технічне обслуговування машин і обладнання
ВКФППК 6. Системи сервісу аграрної техніки
ВКФППК 6. Технологія технічного обслуговування машин
 
ВКФППК 7. Підйомно-транспортні машини
ВКФППК 7. Кондиціювання повітря і вентиляція
ВКФППК 7. Використання техніки в АПК
 
ВКФППК 8. Сучасні методи розрахунку деталей машин
ВКФППК 8. Основи систем автоматизованого проектування
ВКФППК 8. Автоматизоване конструювання та розрахунок деталей машин
 
ВКФППК 9. Стандартизація і сертифікація техніки і обладнання
ВКФППК 9. Ліцензування і сертифікація техніки та обладнання
ВКФППК 9. Основи сертифікаціі техніки і обладнання
 
ВКФППК 10. Економіка аграрного виробництва
ВКФППК 10. Економіка агропромислових формувань
ВКФППК 10. Економіка підприємств аграрного сектору
 
ВКФППК 11. Система "Машина-поле"
ВКФППК 11. Технології механізованого вирощування сільськогосподарських культур
ВКФППК 11. Управління робочими процесами сільськогосподарських машин