141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Енергетичний менеджмент та аудит
ВКФППК 1. Фінансово-економічне обґрунтування енергетичних рішень
ВКФППК 1. Економічна теорія
 
ВКФППК 2. Енергозбереження в агропромисловому комплексі
ВКФППК 2. Енергозбереження в теплоенергетичних системах АПК
ВКФППК 2. Основи електроприводу та перетворювальної техніки в АПК
 
ВКФППК 3. Діагностування енергообладнання
ВКФППК 3. Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання
ВКФППК 3. Сервіс електрообладнання в АПК
 
ВКФППК 4. Газопостачання в агропромисловому комплексі
ВКФППК 4. Прилади та системи газопостачання
ВКФППК 4. Газопостачання в побутових приміщеннях
 
ВКФППК 5. Регульований електропривод
ВКФППК 5. Основи систем автоматичного проектування
ВКФППК 5. Електропривід в АПК
 
ВКФППК 6. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
ВКФППК 6. Системи обліку і контролю використання енергії
ВКФППК 6. Засоби та обладнання відновлюваної енергетики
 
ВКФППК 7. Електронні пристрої в системах керування
ВКФППК 7. Мікропроцесорний захист електричних мереж
ВКФППК 7. Мікроконтролери
 
ВКФППК 8. Енергоощадні технології
ВКФППК 8. Релейний захист та автоматика
ВКФППК 8. Апарати керування і захисту