072 Фінанси, банківська справа та страхування - ОС «фаховий молодший бакалавр»

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент в інформаційних системах та технологіях
  

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Місцеві фінанси
ВКФППК 1. Фінансова інфраструктура
ВКФППК 1. Фінансово – кредитні системи зарубіжних країн
 
ВКФППК 2. Фінансовий аналіз
ВКФППК 2. Фінансова математика
ВКФППК 2. Міжнародні фінанси
 
ВКФППК 3. Фінансовий ринок
ВКФППК 3. Ринок страхових послуг
ВКФППК 3. Ринок цінних паперів
 
ВКФППК 4. Казначейська справа
ВКФППК 4. Бюджетна система
ВКФППК 4. Кредитування
 
ВКФППК 5. Електронна комерція
ВКФППК 5. Організація електронного бізнесу
ВКФППК 5. Електронний документообіг
 
ВКФППК 6. Банківська система
ВКФППК 6. Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВКФППК 6. Банківські операції
 
ВКФППК 7. Страхові послуги
ВКФППК 7. Страхування ризиків підприємства
ВКФППК 7. Корпоративне страхування
 
ВКФППК 8. Банківські операції
ВКФППК 8. Фінансові деривативи
ВКФППК 8. Операції з цінними паперами
 
ВКФППК 9. Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВКФППК 9. Біржова діяльність
ВКФППК 9. Аналіз банківської діяльності
 
ВКФППК 10. Фондовий ринок
ВКФППК 10. Система соціального страхування зарубіжних країн
ВКФППК 10. Грошово – кредитні системи