МОН України оголошує конкурси проєктів наукових досліджень і розробок

Міністерством освіти і науки України оголошено два щорічні конкурсні відбори проєктів наукових досліджень і розробок у 2021 році.

1. Конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок основний.

Конкурсний відбір проєктів наукових досліджень і розробок, які виконуються ЗВО та НУ, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Відповідно до наказу від 29.09.2021р.№ 1028 перший етап Конкурсу необхідно провести в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» (далі - Система) до 04 листопада 2021 року. Доступ керівникам для введення проєктів надаватиметься з 25 жовтня 2021 року. Керівники проєктів, яких авторизували співробітники НДЧ, самостійно вводять проєкти в Систему за посиланням: kis.rit.org.ua

1) Наказ МОН України від 29.09.2021 № 1028 "Про проведення конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок" та додатки до наказу

2) Наказ МОН України від 28.12.2018 №1466 "Про затвердження наукової тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міністерства освіти і науки на 2019-2021 роки" 

3) Наказ МОН України від 01.06.2006 № 423 «Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету». Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z1196-06

4) Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Офіційна публікація: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/13-2018-п

5) Громадське обговорення Порядку формування тематики та проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, які виконуються закладами вищої освіти та науковими установами, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

 

2. Конкурсний відбір проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1027 «Про оголошення конкурсного відбору у 2021 році проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених», з 04 жовтня 2021 року проводиться конкурсний відбір проєктів, виконання яких розпочнеться з 2022 року. Перший етап Конкурсу необхідно провести в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» (далі - Система) до 07 листопада 2021 року. Доступ керівникам для введення проєктів у Систему надаватиметься з 25 жовтня 2021 року.

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах, підпорядкованих МОН. Керівником проєкту має бути молодий вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

Детальніше з конкурсними пропозиціями можна ознайомитися за посиланнями: 1, 2.