Затверджено Статут Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Шановні науково-педагогічні і педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, співробітники!

Повідомляю, що наказом Міністерства освіти і науки України № 1230 від 15.11.2021 р. затверджено Статут Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

Щиро вітаю увесь колектив з цією вагомою подією в історії нашого університету. Це новий крок для розширення горизонтів нашої освітньо-наукової діяльності, підкорення нових здобутків і вершин в освіті і науці.

Вважаю, що і надалі наш багатогалузевий класичний університет демонструватиме свій потенціал і здобуватиме визнання в Україні та за її межами.

З повагою
ректор,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН,
заслужений працівник сільського
господарства України
Володимир ІВАНИШИН