Відкриті лекції навчально-наукового інституту енергетики

Навчальний процес в навчально-науковому інституті енергетики розпочався згідно навчального графіку для здобувачів вищої освіти старших курсів  першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

08 вересня 2020 року відкриту лекцію провів асистент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій, кандидат технічних наук, Козак О. В. з дисципліни «Електротехнології та електроосвітлення» на тему «Штучні джерела оптичного випромінювання» для студентів 4 курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр».

За дорученням навчально-методичного центру забезпечення  якості вищої освіти ПДАТУ лекцію відвідав доцент кафедри садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою Потапський Юрій Васильович.

10 вересня 2020 року відкриту лекцію провів асистент кафедри енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту, кандидат технічних наук, Думанський О.В. з дисципліни «Електифіковані машини та обладнання АПК» на тему «Засоби автоматизації мобільних сільськогосподарських агрегатів» для студентів 2 курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «бакалавр», яку за дорученням навчально-методичного центру забезпечення  якості вищої освіти ПДАТУ лекцію відвідав доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Славіна Наталія Анатоліївна.

Лекції були проведені на достатньому науково-методичному рівні й одержано позитивні відгуки, які супроводжувалися влучно підібраним різноманітним мультимедійним презентаційним матеріалом.

Директор ННІЕ
Л. М. Михайлова