Настановчі збори 17 грудня 2021 року

Виробнича практика – є важливою складовою частиною для закріплення на практиці набутих у процесі теоретичного навчання знання та уміння з організації годівлі; розведення; відтворення і гігієни утримання різних статево-вікових груп тварин; технології виробництва і використання кормів, механізації виробничих процесів у тваринництві.

17 грудня на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві пройшли настановчі збори – онлайн, під керівництвом декана факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Віктора ГОРЮКА та завідувача з навчальної і практичної підготовки та працевлаштування Наталії ТРАЧ, щодо організаційних питань проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти 3 СТН курсу ОС «Бакалавр», 4 курсу ОС «Бакалавр» та 1 курсу ОС «Магістр». Під час проведення зборів здобувачі отримали кваліфіковані консультації від науко педагогічних працівників факультету щодо проходження виробничої практики з спеціальних дисциплін.

Також провідним інженером з охорони праці Василем КАЛИНЮКОМ був проведений відповідний інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності здобувачів.

Відповідальна з практичної підготовки ФВМТТ
Кафедри технології виробництва продукції
тваринництва та кінології Наталія ЩЕРБАТЮК