Обговорення проєктів освітньо-професійних програм факультету агротехнологій і природокористування

На факультеті агротехнологій і природокористування відбулися обговорення проєктів оновлених освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями:

  • 201 «Агрономія»;
  • 202 «Захист і карантин рослин»;
  • 101«Екологія»;
  • 203 «Садівництво та виноградарство»;
  • 206 «Садово-паркове господарство»;
  • 193 «Геодезія та землеустрій».

Присутні обговорили освітньо-професійні програми та їх відповідність

вимогам сьогодення. Особливу увагу звернули на збалансування теоретичних та практичних курсів у навчальних програмах, окреслили загальні засади стратегії комунікації та головні напрямки розвитку навчальних програм. Обговорили перспективність спеціальностей та їх конкурентноспроможність на ринках праці.

Учасники конференції проаналізували зміст освітніх компонентів та фахових компетентностей, акцентували увагу на нормативних та вибіркових дисциплінах освітньо-професійних програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) ступенів.

Декан факультету
агротехнологій і природокористування
Коруняк О.П.