Практична підготовка студентів за кордоном

Одним з важливих елементів навчально-наукового процесу знань є виробнича практика на передових підприємствах України та Європи. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами у період навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньою та освітньо-науковою програмою спеціальності  підготовки фахівців відповідних напрямків підготовки.

Закордонна практика проходить на підприємствах різних країн світу з якими встановлено партнерські відносини нашого університету, підписані відповідні договори та угоди.

Не дивлячись на важкі часи сьогодення, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» дозволяє здобувачам використати унікальну  можливість академічної мобільності, проходити практику в різних країнах світу.

Наші здобувачі цьогоріч  надають перевагу Німеччині де вони мають змогу отримати практичні знання та навички, вивчають традиції та культуру подорожуючи у вільний час обраною ними країною.

Факультети та інститути всебічно допомагають та сприяють нашим здобувачам в напрямках проходження практик та стажувань закордоном, адже цей досвід вони поширюють серед своїх колег, а пізніше успішно застосовують на підприємствах та організаціях де вони працюють після закінчення Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» уже як висококваліфікований спеціаліст зі знанням іноземних мов та вмінням працювати з партнерами з інших країн.

Інформацію підготувала:

Начальник відділу

міжнародної та виробничої практики

і працевлаштування

Анастасія ТИМЧУК