Робочі програми окфп 051 Економіка

2023-2024 навчальний рік

Навчальна дисципліна

Силабус

Робоча програма

ОКФП 1 Методика наукового дослідження (за спеціальністю 051 "Економіка") та організаційна підготовка дисертаційної роботи

 workprog

 workprog

ОКФП 2 Концептуальні засади організації та реалізації обраного наукового дослідження

 workprog

 workprog

ОКФП 3 Сучасна парадигма інноваційної економіки та її вплив на розвиток вітчизняного бізнесу

 workprog

 workprog

ОКФП 4 Педагогічна практика

 workprog

 workprog