32316, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12

Кожин Владислав Анатолійович

Науковий ступінь:
Вчене звання:

: 0962244934
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
 
 

 

Місце і дата народження:

24 липня 1996 року в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:

Вища.

У 2018 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет з відзнакою за спеціальністю «Ветеринарна медицина» та здобув кваліфікацію магістра ветеринарної медицина


Напрям наукового дослідження:

«Теоретичне обгрунтування розробки дезінфекційного засобу з вмістом ензимів активного щодо бактерій у біоплівках та органічного забруднення»


Викладає навчальні дисципліни:

«Клінічна діагностика хвороб тварин», «Внутрішні хвороби тварин», «Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин».


Діяльність:

 •    У 2017 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина», здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр.

 • У 2018 році закінчив Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра ветеринарної медицини.

 •  

  З червня 2018 року працює в ветеринарній клініці «Vitae Vet» м. Кам'янець-Подільський.

 •  

  З жовтня 2019 року аспірант кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії

 • З вересня 2023 року асистент кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії.

 •  

  З 24 листопада 2021р. Подільський державний аграрно-технічний університет перейменовано в Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»

   


Опубліковані праці, що відображають основні наукові результати

Kukhtyn, M., Kozhyn, V., Horiuk, V., Malimon, Z., Horiuk, Y., Yashchuk, T., Kernychnyi, S. (2021). Activity of Disinfecting Biocides and Enzymes of Proteases and Amylases on Bacteria in Biofilms. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 27(4), 495-502.

 1. Kozhyn, V. A., Horiuk, V. V., Kukhtyn, M. D., Boltyk, N. P. (2021). Дослідження бактерицидної активності катаміну АБ залежно від значення рН розчинів. Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, (34), 166-174.
 1. Kozhyn, V. A. (2021). Бактерицидні властивості дезінфікуючого засобу «Ензидез». Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, (8), 27-33.
 2. Кухтин, М., Кожин, В., Горюк, Ю., Горюк, В., Гриневич, Н. (2022). Вплив дезінфікуючого засобу «Ензидез» на тест-об’єкти контаміновані мікроорганізмами. Аграрний вісник Причорномор’я, 102-103.
 3. Kozhyn, V., Kukhtyn, M., Horiuk, V., Vichko, O., Kryzhanivsky, Y. (2021). The activity of the disinfectant “Enzidez” against bacteria in biofilms. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 23(101), 67–74.
 1. Kukhtyn, M., Kozhyn, V., Horiuk, V., Horiuk, Y., Boltyk, N. (2022). Evaluation of disinfectant “Enzidez” according to physical and chemical parameters. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 24(105), 3-9.
 1. Kozhyn, V. A., Kukhtyn, M. D., Horiuk, Y. V., Horiuk, V. V., Perkiy, Y.B., Gufrij, D. F. (2021). Дослідження токсичного впливу дезінфікуючого засобу «Ензидез» на клітини інфузорій. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 9(4), 191-194.

 

 Методичні рекомендації:

 

 1. Кожин В. А.,, Кухтин М. Д., Горюк В. В. Застосування дезінфікуючого засобу «Ензидез» методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2022. 18 с.

 

Матеріали і тези:

 

 1. Кожин, В., Горюк, В., & Кухтин, М. Д. (2021). Вплив якості води на ефективність миття і дезінфекції. Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти “, 63-63.
 2. Кожин В. А., Кухтин М. Д., Болтик Н. П. Вплив біоцидів та ензимів на мікробні біоплівки. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: щоріч. наук.- практ. конф. молодих вчених (Київ, 30 червня 2021 р.). Київ: Компринт, 2021. С. 13–14.
 3. Кухтин М.Д., Кожин В. А. Дія дезінфікуючого засобу «Ензидез» на бактерії у біоплівках. II конференція «Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині» присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу “Цісарсько-королівська ветеринарна школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові“: тези доповідей, 18–19 листопада 2021 р. Львів: СПОЛОМ, 2021. С. 45.
 1. Кожин В.А., Кухтин М.Д., Болтик Н.П. Оцінка дезінфікуючого засобу «Ензидез» за фізико-хімічними властивостями. Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин: щоріч. наук.- практ. конф. молодих вчених (Київ, 28 липня 2022 р.). Київ: Компринт, 2022. С. 13–14.

 

Патенти:

 1. Кожин В. А., Кухтин М. Д., Горюк Ю. В., Горюк В. В. Спосіб дезінфекції обладнання, інструментів, об’єктів ветеринарного нагляду у ветеринарній медицині: пат. 150859 Україна: МПК 20.06 A61L 2/16 (2006.01), A61L 101/00, A61L 101/32 (2006.01). № u 202102797; заявл. 27.05.2021; опубл. 04.05.2022, Бюл. №18/22.

Технічні умови:

 1. Кожин В. А., Кухтин М.Д. Технічні умови ТУ У21.2‒22769675‒002:2022 Дезінфікуючий засіб «Ензидез». Кам’янець-Подільський, 2022. 17 с.

Ткач Лілія Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

:
: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце і дата народження:

28 квітня 1978 року в смт. Кельменці Чернівецької області.


Освіта:

У 2001 році закінчила Український державний університет харчових технологій (наразі Національний університет харчових технологій) за спеціальністю «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів» та здобула кваліфікацію спеціаліста з технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів.

У 2007 році закінчила Подільський державний аграрно-технічний університет (наразі ЗВО «Подільський державний університет») за спеціальністю «Професійне навчання» та здобула кваліфікацію магістра інженера-педагога.

Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Хмельницького національного університету за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та здобула науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук».


Напрям наукового дослідження: Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану наукових досліджень кафедри професійної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету за темою «Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості»


Викладає навчальні дисципліни: Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Основи конструювання технологічного обладнання. Процеси і апарати харчових виробництв


Діяльність:

2003-2023 роки працювала викладачем циклової комісії технологічних дисциплін, методистом заочного відділення Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості, займала посаду завідувача відділення харчових технологій ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій».


Опубліковані праці, що відображають основні наукові результати

 1. Ткач, Л. В. (2019). Особливості формування практичної підготовки студентів технологічного відділення коледжів харчової промисловості. Інноваційна педагогіка, 16 (1), 144–148.
 2. Ткач, Л. (2019). Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». Український педагогічний журнал, 2, 106–118.
 3. Ткач, Л. (2019). Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів». Педагогічний дискурс, 26, 50–59.
 4. Ткач, Л. (2019). Практична підготовка майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»: досвід, стан і проблеми. Педагогічна освіта: теорія і практика, 26, 198–205.
 5. Ткач, Л., & Дуганець, В. (2019). Критерії оцінювання практичної підготовленості майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» у коледжах харчової промисловості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2, 25–33.
 6. Ткач, Л. В. (2020). Результати експерименту щодо практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів». Науковий збірник. Актуальні питання гуманітарних наук, 28 (4), 141–149.
 7. Biletska, H. A / Tkach, L.V. (2023). Self-management as one of the tools for forming motivation for the future activities of food industry professionals. «Modern engineering and innovative technologies», №25 (Німеччина, Copernicus, GScholar).Рр 114-121.
 8. Падалко, Т.О., Ткач, Л.В. (2023). Продуктивність маси сировини ромашки лікарської від кількості суцвіть на рослині залежно від сорту, строку сівби та норми висіву насіння. Таврійський науковий вісник: Херсонський державний аграрно-економічний університет. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». Вип 130, С.163-169.
 9. Ткач, О.В. Овчарук, О.В., Овчарук, В.І., Ткач, Л.В., Аморциту, О.В. (2023). Вплив комплексу системи обробітку ґрунту на особливості проростання і показники харчової цінності цикорію. Подільський вісник: Сільське господарство, техніка, економіка. Кам’янець-Подільський. Вип. 1 (38). С 64-69.
 10. Mykola Bakhmat, Tatiana Padalko, Tatiana Krachan, Oleg Tkach, Hanna Pantsyreva, Liliya Tkach. (2023). Formation of the yield of Matricaria recutita and indicators of food value of Sychorium intybus by technological methods of co-cultivation in the interrows of an orchard. JEENG-04179-2023-02. Рр 250-259. Scopus.
 11. Yermakov S., Tkach L., Potapskyi P., Oleksiyko S., Olenyuk A. (2023). Architecture and Construction students' perception of «Technical Drawing» and «Descriptive Geometry» discipline content. Vide. Tehnologija. Resursi - Environment. Technologies. Resources. V.2. Rezekne, Latvia. Pp. 209 – 213.

 Опубліковані праці у наукових зарубіжних виданнях

 1. Tkach, O., & Tkach, L. (2019). Objectives, types, content and functions of practical training of future technicians-technologists in the specialty “production of bread, confectionery, pasta and food concentrates”. Modern World Tendencies in the Development of Science, 2, 88–101.
 2. Tkach, L. V. (2020). Justification of the practical training functions of future technician-technologists in the Kamianets-Рodilskyi college of food industry. International Periodic Scientific Journal “Almanahul SWorld”, 4, 204–208.

Методичні рекомендації

 1. Ткач, Л. В. (2015). Роль практичної підготовки студентів у формуванні професійної компетентності. Аграрна освіта, 1, 318–321.
 2. Ткач, Л. В. (2018). Організація та проведення практичної підготовки студентів спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» у коледжах харчової промисловості Національного університету харчових технологій: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Панькова А.С.

 Патенти на корисну модель

 1. Спосіб сушіння цикорію: пат. №129823 Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В., Ткач Л.В., Сабінська Л.П.; заявл. 06. 2018; опубл. 12.11.2018.  Промислова власність. Київ, 2018. Бюл. № 21.
 2. Спосіб виробництва цикорію: пат. №142552  Україна / Бахмат М.І., Ткач О.В., Ткач Л.В.; заявл. 21.01. 2020; опубл. 10.06.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 11.
 3. Спосіб зберігання цикорію коренеплідного в кагатах або буртах: пат.  № 143703 Україна / Ткач О.В., Овчарук В.І., Ткач Л.В.; заявл. 13.02.2020; опубл. 10.068.2020. Промислова власність. Київ, 2020. Бюл. № 15.  

Матеріали конференцій

 1. Ткач, Л. (2018). Значення практичної підготовки техніків-технологів. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Тернопіль: Крок.
 2. Ткач, Л. В. (2018). Навчальна екскурсія як метод практичної підготовки майбутніх техніків-технологів харчової промисловості. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства». Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет.
 3. Ткач, Л. В. (2019). Вивчення педагогічних умов практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості. Матеріали ІV Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених 80-річчю з дня народження Лідії Кондрашової «Професійна успішність педагогічного працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу». Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
 4. Ткач, Л. В. (2019). Методологічне обґрунтування педагогічних умов практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та новації у сфері педагогіки та психології». Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.
 5.  Ткач, Л. (2019). Особливе значення практики у підготовці фахівця для харчової промисловості. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.
 6. Ткач, Л. (2019). Особливості системи методів практичного навчання. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти». Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В.
 7. Ткач, Л. В. (2020). Значення педагогічного експерименту щодо практичної підготовки майбутніх техніків-технологів у коледжах харчової промисловості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології».
 8. Ткач, Л. В. (2020). Основні складові моделі професійної підготовки техніків-технологів у коледжах харчової промисловості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього». Одеса: Південна фундація педагогіки.
 9. Tkach, L V. (2019). Criteria for assessing the practical preparedness of the future technologist-technician. Proceedings of the XVI International Scientific Practical Conference “Social and Economic Aspects of Education in Modern Society”. Warsaw: RS Global Sp. z O.O.
 10. Ткач, Л. В. (2020). ВСП «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» Всеукраїнська  науково-практична  конференції  «Фахова передвища освіта України: здобутки наукової діяльності та освітнього процесу».
 11. Ткач, О.В., Ткач, Л.В. (2023). Використання цикорію коренеплідного для виробництва біоетанолу. Відновлювальна енергетика та енергоефективність в ХХІ столітті: матеріали ХХІV міжнародної науково-практичної конференції.- К.: Інститут відновлювальної енергетики НАН України.

 

Крижанівський Володимир Володимирович

Науковий ступінь:
Вчене звання:

:
:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце і дата народження:
м.Кам'янець-Подільський Хмельницької області.


Освіта:

Вища.

Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості за спеціальністю «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв».

Подільський державний аграрно-технічний університет (сьогодні - Подільський державний університет)  за спеціальністю "Менеджмент організацій"


Напрям наукового дослідження:

Інформаційні технології в менеджменті


Викладає навчальні дисципліни:

 


Діяльність:

 • З 2005 року працював в інформаційному відділі наукової бібліотеки ПДАТУ (сьогодні ЗВО "ПДУ")

 •  Відділ інформаційно-технічного забезпечення ПДАТУ

 •  Майстер виробничого навчання кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін ЗВО «Подільський державний університет».


 Методичні рекомендації

Слюсар Надія Василівна

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук
Вчене звання: Доцент

:0675740637
:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце і дата народження: 

8 травня 1956 року в с. Подоляни Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.


Освіта:

Повна вища. У 1990 році закінчила Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю ветеринарний лікар.

Кандидатську дисертацію на тему: «Вплив тілану і тетрацикліну на метаболізм білків і амінокислот у курей» захистила у 1995 році.

У 2000 році присвоєно вчене звання доцента.


Напрям наукового дослідження:

«Вплив антибіотиків різних груп на перебіг фізіологічних процесів у тварин, за різних патологій». За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 науково-методичних праць.


Викладає навчальні дисципліни:

«Фізіологія тварин»; «Фізіологія сільськогосподарських тварин»; «Морфологія, фізіологія та радіобіологія», «Основи анатомії, фізіології та патології людини».


Діяльність:

 • З 1990 по 1991 рік – асистент кафедри нормальної і патологічної морфології Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1991 по 1994 рік – здобувач аспірантури на кафедрі нормальної і патологічної морфології Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1994 – лікар-ординатор на кафедрі хірургії і акушерства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту.
 • З 1998 по 2000 рік – асистент кафедри внутрішніх хвороб і гігієни тварин Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2000 по 2004 рік – доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Подільської державної аграрно-технічної академії.
 • З 2004 по 2017 рік – доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Подільського державного аграрно-технічного університету.
 • З 27.02.2017 по 28.03.2019 – доцент кафедри мікробіології, фармакології та гігієни Подільського аграрно-технічного університету.
 • З 29.03.2019 – доцент кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення Національної поліції України Подільського аграрно-технічного університету.
 • З 01.09.2023 – асистент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

 Наукові статті:

 • Слюсар Н. В. Особливості кінетики біотрансформації ліків та можливість її зміни під впливом різних факторів. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2017. Вип.17, №2. С.353-357.
 • Слюсар Н. В. Антибіотикотерапія, у порівняльному аспекті, за бронхолегеневої патології. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2017. Вип.18, №3. С.105-109.
 • Слюсар Н. В. Зміни в біосинтезі білків печінки та скелетної мускулатури у курей під впливом антибіотиків. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Переяслав-Хмельницький, 20 жовтня 2017 р.). Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 8-11.
 • Слюсар Н. В., Ушкалов В. В., Данчук В. В. Антибіотикорезистентність мікро-та макроорганізму. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник міжнародної науково-практичної конференції, ч.1. (м. Тернопіль, 14-16 березня 2017 р.) Тернопіль, 2017. С. 322-325.
 • Слюсар Н.В. Особливості застосування протимікробних препаратів за бронхолегеневих патологій. Аграрна наука та освіта Поділля: збірник міжнародної науково-практичної конференції, ч.1. (м. Тернопіль, 14-16 березня 2017 р.) Тернопіль, 2017. С. 359-361.
 • Слюсар Н.В. Антибіотики у терапії органів дихання. Materialy XІІІ Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji „Nauka i inowacja -2017”. (Przemysl, 07-15 pazdziernika 2017). Przemysl. Volume 5. Nauka I Studia. S 62-66.
 • Слюсар Н. В. Фармакологія антибіотиків з основами біотехнології (частина 1). Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти факультетів вищих аграрних навчальних закладів ветеринарної медицини. Камʼянець-Подільський. 2017. 180 с.
 • Слюсар Н. В. Вплив деяких лінкозамідів на біосинтез тестостерону у бугайців. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2018. Вип.19, №1. С.83-86.
 • Слюсар Н. В. Особливості впливу різних шляхів уведення антибіотиків за бронхопневмонії. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2018. Вип.19, №2. С.129-132.
 • Слюсар Н. В., Ларіонова І.Т. Покращення роботи кінологічних служб і здоров’я службових собак в правоохоронних органах. Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 14 грудня 2018 р.) ХНУВС. Харків. С. 53-55.
 • Слюсар Н. В. Фармакотерапевтична ефективність антимікробних препаратів, у порівнянні, за шлунково-кишкових хвороб у поросят. Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2019. Вип.20, №1. С.106-110.
 • Слюсар Н. В. Порівняльна ефективність азитроміцину за різних бронхолегеневих патологій у собак. Conference Modern scientific potential - 2019 , February 28 - March 7, 2019 Veterinary. Ecology. Medicine. Agriculture. Physical culture and sport. : Sheffield. Science and education LTD – р.88-90 p.
 • Слюсар Н.В., Басараб О.Т., Ларіонова І.Т. Організаційно-правові механізми забезпечення психологічної реабілітації постраждалих осіб від збройних конфліктів. Вектор Поділля: науковий журнал. 2021 № 4. С. 347 – 354.
 • Слюсар Н.В. Басараб О.Т., Ларіонова І.Т. До питання психологічної реабілітації постраждалих від збройних конфліктів осіб. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України : тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 листопада 2021 р.). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2021. С. 437-438.

Самар Ангеліна Володимирівна

Науковий ступінь:
Вчене звання:

:+380987949272
:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місце і дата народження:
2 грудня 1991 року в селі Олешин Хмельницького району Хмельницької області.


Освіта:

Вища. У 2009 році вступила до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на природничий факультет, по закінченні навча­льного закладу присвоєно кваліфікацію «біолог, викладач біології».

У 2018 році закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та здобула кваліфікацію «Середня освіта (Хімія)».  

 


Напрям наукового дослідження:

«Компетентнісно-орієтнований підхід під час вивчення хімічних дисциплін в закладах вищої освіти», «Удосконалення навчального процесу під час вивчення хімічних дисциплін»


Викладає навчальні дисципліни:

Хімія, Біонеорганічна хімія, Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії.


Діяльність:

 • З 2015 року працювала в Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв на посаді викладача природничих дисциплін. За цей період викладала такі дисципліни  «Хімія», "Біології», «Екологія», «Основи медичних знань», «Педагогіка».

 •  З 2020 по 2023 рік працювала в Кам’янець-IІодільському ліцеї №15 вчителем хімії.

 •  З 1 вересня 2023 р.- асистент кафедри хімії  ЗВО «Подільський державний університет».


 Методичні рекомендації