ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА «БІОТЕХНОЛОГ»

Відбулося засідання наукового гуртка «Біотехнолог» 20 лютого 2024 р. платформі ZOOM, що функціонує на кафедрі технології виробництва і переробки продукції тваринництва.

Темою засідання стало обговорення лайфхаків підготовки до публічного виступу, оскільки так можна представляти результати своїх досліджень на наукових конференціях.

Керівник наукового гуртка Юлія ЄВСТАФІЄВА навела гуртківцям наочний приклад для оформлення збірника – матеріали конференцій минулих років. 

Здобувачі вищої освіти, які є членами наукового гуртка ознайомилися із напрямками роботи конференції. Розглянули публічний виступ як різновид усного спілкування й виділили доповідь як найбільш ефективний засіб донесення отриманих результатів. Жвавий інтерес викликало обрання тем для підготовки доповідей конференції та виокремили теми: промислова та екологічна біотехнологія, клонування, трансплантація та кріоконсервування ембріонів тварин, регулювання статті тварин, генетично модифіковані організми, отримання біогазу та інші. Обговорили формат оформлення доповіді й дійшли висновку, що головне – зручність для публічного подання тексту. Слід висвітлювати актуальність та коротко характеризувати основний зміст та навести висновки.

Виокремили формат доповіді та часові обмеження, розглянули приклади доповідей, як результат гуртківці зможуть вільно презентувати результати досліджень й обговорити проблеми в їх межах за участі в науковій конференції студентської та учнівської молоді «Вплив годівлі і біотехнологічних аспектів на формування продуктивності тварин». 

 

 Керівник наукового гуртка «Біотехнолог»
кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Юлія ЄВСТАФІЄВА